Cultuur+Ondernemen

Logo CO
 • Stichting Cultuur-Ondernemen

 • 810269247

 • C+O Jaarverslag 2014
 • Postbus 2617 1000 CP Amsterdam

 • 020-5352500

 • http://www.cultuur-ondernemen.nl
 • info@cultuur-ondernemen.nl

 • Zie Werkprogramma 2015-2016

 • Zie Werkprogramma 2015-2016

 • Raad van Toezicht per 1 januari 2015 Steven de Waal - voorzitter Giel Pastoor Erwin van Lambaart Sjoerd Vellenga Jenny de Vries Marjolijn Vencken

 • ontvangen alleen vacatiegeld.

 • Het salaris en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden van de algemeen directeur / bestuurder worden vastgesteld door de Raad van Toezicht, met inachtneming van de vigerende wet- en regelgeving (Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector).

 • een andere of geen cao. Zie uitleg hieronder.

 • De werknemers vallen onder de Rechtspositieregeling van Cultuur+Ondernemen. De regeling volgt op grote lijnen de CAO Rijk.

Over

Deze site is gemaakt in opdracht van de Federatie van Werkgeversverenigingen in de Cultuur (FC). De FC is het overkoepelende platform waarin alle grote Nederlandse brancheorganisaties uit de culturele sector zijn verenigd.

Contact

Federatie Cultuur
Postbus 2579
1000 CN AMSTERDAM
anbi@federatiecultuur.nl
Federatie Cultuur