Logo CO
 • Stichting Cultuur-Ondernemen
 • 810269247
 • C+O Jaarverslag 2014
  C+O Jaarverslag 2014
 • Postbus 2617
  1000 CP Amsterdam

 • 020-5352500
 • http://www.cultuur-ondernemen.nl
 • info@cultuur-ondernemen.nl
 • Zie Werkprogramma 2015-2016

 • Zie Werkprogramma 2015-2016

 • Raad van Toezicht per 1 januari 2015
  Steven de Waal - voorzitter
  Giel Pastoor
  Erwin van Lambaart
  Sjoerd Vellenga
  Jenny de Vries
  Marjolijn Vencken

 • Ontvangen alleen vacatiegeld.
 • Het salaris en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden van de algemeen directeur / bestuurder worden vastgesteld door de Raad van Toezicht, met inachtneming van de vigerende wet- en regelgeving (Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector).

 • een andere of geen cao. Zie uitleg hieronder.
 • De werknemers vallen onder de Rechtspositieregeling van Cultuur+Ondernemen. De regeling volgt op grote lijnen de CAO Rijk.