• Stichting Steunfonds Culturele Activiteiten Den Bosch
 • 822577707
 • jaarverslag exploitatie 2022
  jaarverslag exploitatie 2022jaarverslag exploitatie 2021 1.1
  jaarverslag exploitatie 2021 1.1
 • Formulier_Steunfonds_27mei2023def
  Formulier_Steunfonds_27mei2023def
 • Boschdijkstraat 45
  5211 VD Den Bosch

 • 073 6818150
 • http://sscadb.nl
 • bestuur@cultuurfondsdenbosch.nl
 • Het steunfonds wil in algemene zin de behoeften onder de mensen aan inspiratie, aan onderling contact, aan een brede blik op de wereld stimuleren. Kunst en cultuur zijn bij uitstek in staat deze maatschappelijke behoefte in te vullen. Meer specifiek wil het fonds projecten van culturele aard in Den Bosch en omgeving bevorderen door een financiele bijdrage te leveren. Eventueel aangevuld met advies en netwerkkennis

 • Open stellen voor aanvragen die een beroep willen doen op het Steunfonds. Beoordelen van deze aanvragen. Evalueren gehonoreerde aanvragen

 • Jan Tromp (secretaris en voorzitter a.i.)
  Mirjam Verhoeven (penningmeester)

 • Ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.
 • Er is geen directeur

 • een andere of geen cao. Zie uitleg hieronder.
 • Er is geen personeel