Logo_CvL_def_KLEUR
 • Stichting Cultuur voor Lelystad
 • 854182779
 • Jaarrekening 2015
  Jaarrekening 2015Jaarrekening 2017
  Jaarrekening 2017Jaarrekening 2016
  Jaarrekening 2016
 • Agorabaan 3
  8224 JS Lelystad

 • 0320221524
 • http://cultuurvoorlelystad.nl
 • info@cultuurvoorlelystad.nl
 • Zoveel mogelijk mensen betrekken bij kunst en cultuur in Lelystad. Door een kwalitatief goed en gevarieerd aanbod op het gebied van kunst en cultuur willen we bijdragen aan de aantrekkelijkheid en leefbaarheid van Lelystad. Ons aanbod daagt uit, vermaakt, inspireert en draagt bij aan persoonlijke ontwikkeling. Door onze gezamenlijke aanpak creëren we bij de inwoners van Lelystad een gevoel van betrokkenheid en trots op de stad en op elkaar.

 • De stichting Cultuur voor Lelystad bestaat uit 4 samenwerkende culturele instellingen die zich samen hard maken voor het culturele leven in Lelystad. Met o.a. 17 koren, 20 verschillende locaties en organisaties die zich bezig houden met beeldende kunst, 9 dansscholen en initiatieven is het duidelijk dat cultuur leeft in Lelystad.

  Als Cultuur voor Lelystad willen dat er nog meer Lelystedelingen mee kunnen doen. Dit alles vanuit de overtuiging dat kunst en cultuur in wijk en stad geen luxe maar een noodzaak is.
  Kunst en cultuur voor alle Lelystedelingen door samen te pionieren/ inspireren/stimuleren/verbinden/betrekken en trots te zijn!

 • Hr. H.J.H.M. Claassen voorzitter
  Hr. J.C. Gras secretaris
  Hr. J. Gommer penningmeester
  Mw. A.M. Wiersma lid
  Hr. B.J. Binnerts lid

 • Ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.
 • Er is geen directeur

 • een andere of geen cao. Zie uitleg hieronder.
 • Er zijn geen personeelsleden