Boomkwekerijmuseum

BKM-Logo BKM
 • Stichting Boomkwekerijmuseum

 • 4186771

 • Balans en staat van baten en lasten 2016 - voorlopig
 • Beleidsplan 2016-2020
  Jaarverslag 2016
 • Reijerskoop 52-54 2771 BR Boskoop

 • 0172 217756

 • http://www.boomkwekerijmuseum.nl
 • info@boomkwekerijmuseum.nl

 • Waarvoor het Boomkwekerijmuseum wil staan komt tot uitdrukking in de volgende missie: ‘Boomkwekerij, gisteren, vandaag en morgen’ Het Boomkwekerijmuseum wil met zijn gebouwen, collectie, kwekerij en met zijn vrijwilligers een representatief beeld verschaffen van de geschiedenis en ontwikkeling van de boomkwekerij in het Groene Hart en in het bijzonder in Boskoop e.o., vanaf de vijftiende eeuw tot heden met aandacht voor toekomstige ontwikkelingen in de sector en boomkwekerijcentra elders in Nederland.

 • In het Beleidsplan 2016-2020 zijn geformuleerd Missie, Visie en Doelstelling. Vervolgens is opgenomen een uitwerking per thema. Tenslotte zijn opgenomen een overzicht van de belanghebbenden en de registratieverklaring.

 • Voorzitter: A.J.M. Slot Secretaris: M.G.J. Hooftman Penningmeester: F. Oskam Bestuurslid Museale Team: H. de Rijk Bestuurslid Bedrijfsvoering: Mw. P.W.J. Pellekooren-Peek Bestuurslid PR/Marketing: Mw. Th. de Langen Bestuurslid Team Onderhoud Gebouwen en Verbouwingen: T. Oppelaar Bestuurslid Team Inrichting en onderhoud Museale Boomkwekerij: A.C. Nederhof

 • ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.

 • Bestuursleden zijn vrijwilligers. Er is geen RVT.

 • Er is geen directeur.

 • een andere of geen cao. Zie uitleg hieronder.

 • Er is geen personeel, wel is een medewerker van Promen gedetacheerd.

Over

Deze site is gemaakt in opdracht van de Federatie van Werkgeversverenigingen in de Cultuur (FC). De FC is het overkoepelende platform waarin alle grote Nederlandse brancheorganisaties uit de culturele sector zijn verenigd.

Contact

Federatie Cultuur
Postbus 2579
1000 CN AMSTERDAM
anbi@federatiecultuur.nl
Federatie Cultuur