muzeeum fc 302
 • Stichting Maritiem Museum Zeeland

 • 8069.64.923.B.01

 • rapport 2019

  rapport 2019
 • jaarverslag 2019

  jaarverslag 2019
 • Stichting Maritiem Museum Zeeland Nieuwendijk 15 4381 BV Vlissingen

 • 0118-412498

 • http://www.muzeeum.nl
 • info@muzeeum.nl

 • Doelstelling De Stichting Maritiem Museum Zeeland (MMZ) stelt zich ten doel: a. Het bevorderen bij een breed publiek van kennis van- en belangstelling voor de ontwikkelingen op het gebied van de maritieme geschiedenis en cultuur in het algemeen en meer in het bijzonder in Zeeland, zoals de Zeeuwse geografie, scheepsbouw, scheepvaart, loodsdiensten, maritieme handel (Verenigde Oost-Indische Compagnie en West-Indische Compagnie) en regionaal maritieme cultuuruitingen. b. Het bevorderen bij een breed publiek van kennis van- en belangstelling voor de geschiedenis van Vlissingen in het algemeen en in het bijzonder van de maritieme aspecten. c. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

 • Het Zeeuws Maritiem muZEEum heeft een succesvol decennium achter de rug. Met name door de verhuizing naar de Nieuwendijk, de spectaculaire verbouwing, de vernieuwende inrichting en de modernisering van de organisatie bleek de exploitatie van het museum haalbaar. Na deze periode is het niet alleen interessant om de stand op te maken, maar vooral ook om de strategie te bepalen voor de komende tien jaar. Ondanks het geschetste economische klimaat kan het muZEEum zichzelf hogere doelen stellen voor de komende tien jaar. Het zal allianties moeten aangaan om lokaal effectief te kunnen functioneren. Het ontwikkelen van een meer diverse en duurzame inkomstenstroom is essentieel om de bovenmatige afhankelijkheid van de lokale overheid te reduceren. Investeringen zullen nodig zijn om het museum zijn positie te kunnen laten behouden in de digitale en online wereld. Alleen door zichzelf niet primair te zien als historische instelling die een overheidstaak uitvoert, namelijk het beheren van de historische stadscollectie, kan het muZEEum een gezonde toekomst tegemoet gaan. Wanneer het muZEEum zich profileert als instelling die midden in de maatschappij staat, verbindingen legt met andere culturele en maatschappelijke organisaties, de stad en de provincie intrekt, maatschappelijke issues omarmt en deze illustreert met behulp van de collectie, pas dan ontstaat er een organisatie die kan aantonen van maatschappelijk belang te zijn ofwel MEER DAN WAARD. Kortom, het muZEEum zal zich nadrukkelijker naar buiten moeten keren.

 • dhr. A.G. Nauta: voorzitter dhr. drs. P. van Druenen: vicevoorzitter dhr. drs. mr. P. van Namen: secretaris mevr. drs. D.M. Veneklaas Slots: penningmeester dhr. M.F. Buijs: lid dhr. ing. G.J.A.M. Adan: erevoorzitter

 • ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.

 • Belongingsbeleid directie is conform CAO Vereniging Van Rijksmusea (VRM)

 • een andere of geen cao. Zie uitleg hieronder.

 • Belongingsbeleid personeel is conform CAO Vereniging Van Rijksmusea (VRM)