nieuw logo museum klein
 • STICHTING VRIENDEN VAN HET NATIONAAL VEETEELT MUSEUM

 • 816286012

 • Jaarrekening 2017
  Jaarrekening 2017
 • Beleidsplan 2015 -2018
  Beleidsplan 2015 -2018Jaarverslag 2016
  Jaarverslag 2016
 • Dr. Moonsweg 5, 5437 BG Beers NB

 • 0485330241

 • http://www.nationaalveeteeltmuseum.nl
 • info@nationaalveeteeltmuseum.nl

 • De Stichting heeft ten doel: het verlenen van steun in de meest uitgebreide zin des woords aan het Nationaal Veeteelt Museum, gevestigd in de gemeente Cuijk.

 • De stichting heeft geen eigen beleidsplan, maar sluit zich aan bij het beleidsplan van het Nationaal Veeteelt Musem. Zie hiervoor het document Beleidsplan 2011-2014 op deze pagina.

 • C.H. Wantenaar, voorzitter W.J.M. Thus, vice-voorzitter O.A. van Dobbenburgh, secretaris/ penningmeester A.L. ten Have-Mellema, bestuurslid B.W.M. Koeckhoven, bestuurslid

 • ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.

 • De bestuursleden mogen uitsluitend voor het museum gemaakte kosten declareren.

 • Er is geen directeur benoemd.

 • een andere of geen cao. Zie uitleg hieronder.

 • In de stichting zijn alleen bestuursleden actief. Zij doen dit als vrijwilliger zonder beloning.