• Stichting Hengelo's Educatief Industriemuseum
 • 006908640
 • B13044 jaarrek. 2012_heim_def.
  B13044 jaarrek. 2012_heim_def.
 • ppt visie v5
  ppt visie v5
 • 074-2430054
 • http://www.techniekmuseumheim.nl
 • info@techniekmuseumheim.nl
 • * De stichting stelt zich ten doel:
  - de instandhouding van een of meer rijksmonumenten als monument en museum als historisch erfgoed en beschermd op grond van de Monumentenwet 1988 en deze voor bezichtiging open te stellen;
  - om in Hengelo (Overijssel) een permanente gelegenheid te scheppen en te exploiteren, waar op educatieve- en onderhoudende wijze een overzicht wordt gegeven van de industriële geschiedenis van Hengelo (Overijssel) en omgeving, tijdens haar groei van agrarisch dorp tot industriestad.
  * De oogmerken hierbij zijn:
  a. de verzamelde industriële, culturele en historische gegevens voor het nageslacht te bewaren;
  b. de huidige generatie en met name de jeugd, kennis te laten nemen van datgene wat voorafging aan hun wereld, alsmede van de moderne producten welke heden ten dage door de Hengelose Industrie wordt geproduceerd in Hengelo (Overijssel) en omgeving;
  c. het verzorgen van de kerndoelen van technische vakken voor het onderwijs ten behoeve van het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs;
  d. een bron van informatie te vormen voor wetenschappelijke studies en voor belangstellenden;
  e. al hetgeen aan het doel en de oogmerken dienstbaar is.

 • “De afdeling Collectie en Programmering beheert de collectie, verzorgt de jaarprogrammering en voert vernieuwingen door in de vaste opstelling, gericht op het wekken van maximale interesse en aansluitend bij de belevingswereld van de doelgroep.”
  “De afdeling Educatie stelt de spelende mens centraal en stimuleert kritisch denken, zelf ontwerpen en onderzoeken op een manier die aansluit bij onderwijsdoelen, vrijblijvend is en plezier geeft.”
  “De afdeling Publieksservices ontvangt bezoekers op een open, warme en gastvrije manier, zorgt ervoor dat zij zich thuis voelen, hun weg weten te vinden en met een voldaan gevoel weer vertrekken.”
  “De afdeling Bedrijfsvoering biedt randvoorwaarden aan en faciliteert alle afdelingen en stelt hen zo in staat om hun doelstellingen en producten zo optimaal te kunnen bereiken respectievelijk te ontwikkelen.”
  “De afdeling Promotie en Sponsoring verzorgt de interne en externe communicatie naar alle ‘stakeholders’ van het museum met als doel de samenhang in de organisatie, het maatschappelijk draagvlak en het publieksbereik te vergroten.”

 • Voorzitter: Dhr. J. Stuip
  Secretaris en tijdelijk penningmeester: Dhr. N. Euverman
  Lid: Dhr. H. Grimberg
  Lid: Dhr. M. Schuring
  Lid: Dhr. R. Swennenhuis

 • Hebben een ander beloningsbeleid. Zie uitleg hieronder.
 • Individueel gemaakte afspraken.

 • Individueel gemaakte afspraken.

 • een andere of geen cao. Zie uitleg hieronder.
 • Individueel gemaakte afspraken.