• Stichting Museum in 't Houten Huis
 • 006122619L01
 • Jaarverslag 2022 MHH
  Jaarverslag 2022 MHH
 • Tuingracht 13
  1483AP De Rijp

 • 0299671286
 • http://www.houtenhuis.nl/
 • museum@houtenhuis.nl
 • De stichting heeft ten doel het beheer van het museum met de daarin ondergebrachte collectie. Daarnaast stelt de stichting zich ten doel het kweken van belangstelling voor en het verzamelen en in stand houden van alles wat op cultuurhistorisch gebied betrekking heeft op het Schermereiland en omgeving, zowel roerende als onroerende goederen.

 • In de inleiding van het bijgevoegde Beleidsplan 2021-2025 zijn de belangrijkste ambities samengevat.

 • Zie pagina 4 in Jaarverslag

 • Ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.
 • Het museum kent geen directeursfunctie. De dagelijkse leiding is in handen van de beheerder/conservator.

 • een andere of geen cao. Zie uitleg hieronder.
 • Het personeelsbestand bestaat uit twee personen: de beheerder/conservator voor 0,8 fte en een collectiebeheerder voor 0,6 fte.