logo Vernede
 • Stichting Zuster Vernède

 • 8201.15848

 • Jaarrekening2018

  Jaarrekening2018
 • Beleidsplan_2015-2018

  Beleidsplan_2015-2018
 • Slotstraat 12 4101 BH Culemborg

 • 06 20965592

 • http://www.zustervernede.nl
 • info@zustervernede.nl

 • Volgens de Statuten: 1: Doel van de stichting is het financieel of anderszins ondersteunen van historisch onderzoek en documentatie op het gebied van verpleging en verzorging en voorts het verrichten van al hetgeen daarmede in de meest ruime zin verband houdt of daarvoor bevorderlijk kan zijn. 2: De Stichting is niet gericht op het maken van winst. 3: Het vermogen van de Stichting dient ter verwezenlijking van het doel van de Stichting.

 • De Stichting streeft ernaar om tussen 2014 en 2018 het (wetenschappelijk) onderzoek naar de geschiedenis van de verpleging en verzorging vorm te geven. Verder wordt de geschiedenis van de verpleging in het onderwijs aan verpleegkundigen en verzorgenden gestimuleerd. Daarnaast wordt documentatie over de geschiedenis van de verpleging onderzocht, gedigitaliseerd en online toegankelijk gemaakt voor de doelgroep verpleegkundigen en verzorgenden en het algemene publiek.

 • De bestuurssamenstelling is als volgt: De heer dr. R. (Rob) van der Sande, Lector Duurzame Zorg, HAN. Voorzitter De heer R. (Rob) van Pagée, directeur Foundation Op Kleine Schaal, Zwolle. Secretaris/penningmeester Mevr. Prof. dr. M. (Manon) Parry hoogleraar Medische Geschiedenis, VU, Amsterdam

 • ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.

 • Er is geen personeel in dienst van de Stichting.

 • een andere of geen cao. Zie uitleg hieronder.