• Stichting Vrienden van Museum De Looierij
 • 807482778
 • 2013 Balans en exploitatieoverzicht
  2013 Balans en exploitatieoverzicht
 • ICT en Mediabeleid
  ICT en MediabeleidDigitaal Rondleidingsplan
  Digitaal Rondleidingsplan
 • 0162-387194
 • http://www.delooierij.nl
 • info@delooierij.nl
 • Het verlenen van steun, in de meest uitgebreide zin des woords, aan Museum De looierij te Dongen.
  Aangezien het nieuwe bestuur slechts enkele maanden in functie is, is voorlopig gekozen om de projecten "ICT en media" en "Digitaal rondleidingsplan" te adopteren.

 • Het opzetten van een plan om zo veel mogelijk Vrienden aan te laten sluiten en met en voor hen een goede bindende factor creëren om De Looierij in staat te stellen creatief en inspirerend te blijven.

 • Voorzitter L.L.M.L.Huijsmans
  Secretaris L.A.M. de Jong
  Penningmeester C.A.G.M. den Reijer
  Lid J.J.P.J. Theeuwes
  Lid C.W.J. Breugelmans

 • Ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.
 • N.v.t.

 • Er is geen directeur.

 • een andere of geen cao. Zie uitleg hieronder.
 • Er is geen personeel in dienst