LOGO Belvedere web groot
 • Stichting Vrienden van Museum Belvedere
 • 8124.36.611
 • KOPIE JR 2020 ST VRIENDEN MUSEUM BELVEDERE-6314e700
  KOPIE JR 2020 ST VRIENDEN MUSEUM BELVEDERE-6314e7002021_SVMB_standaardform-pubplicht-anbi-algemeen-ib1101z2fol-2c4f901f
  2021_SVMB_standaardform-pubplicht-anbi-algemeen-ib1101z2fol-2c4f901f
 • Jaarverslag 2020_St-Vrienden-Museum-Belvedere-a3014b9f
  Jaarverslag 2020_St-Vrienden-Museum-Belvedere-a3014b9f
 • https://www.museumbelvedere.nl/meerjarenplan/

 • Postbus 99, 8440 AB Heerenveen

 • 0513-644999
 • http://www.museumbelvedere.nl
 • info@museumbelvedere.nl
 • De stichting heeft ten doel het scheppen, verbreden en instandhouden van maatschappelijk draagvlak voor – en het ondersteunen, zowel financieel, materieel als immateriaal van het Museum Belvedere te Oranjewoud, alsmede de rechtspersonen en personen die dit museum instandhouden of daaraan een bijdrage leveren en het werven van financiele, materiele en immateriele steun in de samenleving ten behoeve van deze ondersteuning.

 • Stichting Vrienden van Museum Belvédère genereert gelden uit (bedrijfs)sponsoring, particuliere donaties en overheidssubsidies ten behoeve van het exploiteren van het museum en zijn projecten. Het zet zich de komende jaren in voor uitbreiding van het aantal sponsors en donateurs, alsmede een bestendige ondersteuning van gemeente en provincie.

 • Dhr. E.J. Rotshuizen
  Voorzitter

  Dhr. R.H. Meppelink
  Secretaris

  Dhr. P. Rienks
  Penningmeester

 • Ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.
 • Het bezoldigingsbeleid past bij het karakter van de instelling.

 • Stichting Vrienden van Museum Belvedere heeft geen werknemers in dienst.

 • een andere of geen cao. Zie uitleg hieronder.
 • Stichting Vrienden van Museum Belvedere heeft geen werknemers in dienst.