• Stichting Vrienden van het Letterkundig Museum
 • 816739523
 • Jaarrekening 2017 (1-3)
  Jaarrekening 2017 (1-3)Jaarrekening 2018
  Jaarrekening 2018Jaarrekening 2019 pub
  Jaarrekening 2019 pubJaarrekening 2020 pub-aea23999
  Jaarrekening 2020 pub-aea23999
 • Beleid Stichting Vrienden 2019
  Beleid Stichting Vrienden 2019
 • Postbus 90515, 2509 LM Den Haag

 • 070-3339666
 • http://literatuurmuseum.nl
 • info@literatuurmuseum.nl
 • De Stichting heeft ten doel het verlenen van steun aan het Literatuurmuseum.

 • De Vrienden zijn van oorsprong met name mensen die zich verbonden voelen met het archief en het Literatuurmuseum.

  Als het om aankopen en schenkingen gaat, kan het museum een beroep doen op de Vrienden.

 • Adriaan van Dis (voorzitter)
  Bertram Mourits (penningmeester en secretaris)

 • Ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.
 • onbezoldigde bestuursleden

 • n.v.t.

 • een andere of geen cao. Zie uitleg hieronder.
 • De Stichting heeft geen personeelsleden.