logo vrienden
 • Stichting Vrienden van het Belasting & Douane Museum
 • 814995500
 • Vrienden jaarrekening 2023
  Vrienden jaarrekening 2023
 • Vrienden jaarverslag 2023
  Vrienden jaarverslag 2023
 • Parklaan 14-16,
  3016 BB Rotterdam

 • 088-1514900
 • http://www.bdmuseum.nl
 • vrienden@bdmuseum.nl
 • De Stichting Vrienden van het Belasting & Douane Museum werd in 1986 opgericht met het doel het verwerven van fondsen ten behoeve van de instandhouding en uitbreiding van de collectie van het Belasting & Douane Museum. De Stichting is hiervoor afhankelijk van giften van begunstigers en donaties van onze vrienden.

 • De activiteiten van de Stichting richten zich op het werven van nieuwe vrienden en het aangaan van sponsorrelaties met op het gebied van belastingen relevante organisaties en bedrijven.
  Op verzoek van de directeur van het Belasting & Douane Museum worden aanvragen ter gehele of gedeeltelijke financiering van nieuwe museale objecten of ondersteunende projecten met een meerjarig belang na een positieve toetsing aan de doelstelling van de Stichting, toegewezen.
  Daarnaast ondersteunt het bestuur vanuit het eigen netwerk waar mogelijk en gewenst de activiteiten van het Belasting & Douane Museum.

 • dhr. N. van Gennip (gezamenlijk bevoegdheid)
  dhr. J.C. van Grinsven (penningmeester)
  dhr. J. Hermans (secretaris)
  dhr. J. Kamp (voorzitter)

 • Ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.
 • Het bestuur van de Stichting Vrienden van het Belasting & Douane Museum ontvangt geen vergoeding.

 • De Stichting Vrienden van het Belasting & Douane Museum heeft geen directeur.

 • een andere of geen cao. Zie uitleg hieronder.
 • De Stichting Vrienden van het Belasting & Douane Museum heeft geen personeel in dienst.