vmzh_logo
 • Stichting Verzetsmuseum Zuid-Holland
 • 007774412
 • VMZH Jaarrrekening 2017
  VMZH Jaarrrekening 2017
 • beleidsplan VMZH 2015-2018def
  beleidsplan VMZH 2015-2018def2017 Activiteitenplan
  2017 Activiteitenplandef. jaarverslag 2017
  def. jaarverslag 2017
 • Turfmarkt 30
  2801 HA Gouda

 • 0182-520385
 • http://www.verzetsmuseum-zh.nl
 • info@verzetsmuseum-zh.nl
 • Verzetsmuseum Zuid-Holland stelt zich ten doel kennis over te brengen rond thema's aangaande de Tweede Wereldoorlog, speciaal toegespitst op jongeren. Mensenrechten en in het bijzonder kinderrechten komen daarbij prominent aan bod.

 • Beleidsplan Verzetsmuseum Zuid-Holland (VMZH) 2015 - 2018

  Inleiding
  Verzetsmuseum Zuid-Holland (VMZH) zit door het grotendeels wegvallen van de provinciale subsidie midden in de overgangsfase van een volledig overheidsafhankelijke instelling naar een instelling die de ambitie heeft binnen een paar jaar op eigen kracht te kunnen functioneren. Wel kon na het wegvallen van de subsidie, dankzij de bijdragen van enkele weldoeners toch verder worden gegaan.

  Missie
  Hoe erg het ook klinkt, maar WOII heeft ook veel goeds tot gevolg gehad en dat dient nadrukkelijker aan de orde te komen.
  Het doel is om niet langer alleen het thema oorlog en verzet centraal te stellen maar meerdere richtingen te kiezen. Naast het in beeld brengen van de ellende van de WOII is het zichtbaar maken van juist de positieve uitwerking van conflicten een van de mogelijkheden. Denk in het eerste geval van WOII aan de oprichting van de VN in 1945, de opstelling van de mensenrechten in 1948, de Europese eenwording maar ook de kunstzinnige verwerking. Dit thema is positief, hoopgevend, op de toekomst gericht en nieuw!

  Daarnaast is het zichtbaar maken wat de (generaties durende) gevolgen zijn als mensen misdaden begaan tegen andere mensen. Denk in dit geval aan de huidige miljoenen vluchtelingen in de hele wereld en trauma verwerking bij vluchtelingen, oorlogsslachtoffers en militairen.

  Vrijheid is het hoogste goed. De grote “winst” van WOII is dat er nu al in Nederland een 3e generatie is die geen oorlog aan den lijve heeft meegemaakt. Maar tegelijkertijd daarmee verdwijnt het gevoel van wat dat hoogste goed, die vrijheid, nu werkelijk betekent.

  Doelstellingen
  1)Het realiseren van een continue inkomensstroom
  2)Het opzetten en uitvoeren van subsidieafhankelijke projecten t.b.v. museum en educatie
  3)De positie in de regio versterken waar iedereen zich kan informeren over mensenrechten, discriminatie en verzet ten tijde van en vanaf de Tweede Wereldoorlog
  4)Het bevorderen van het opzetten en onderhouden van samenwerkingsverbanden in Gouda, de regio en daar buiten met als doel het maatschappelijk draagvlak van VMZH te vergroten
  5)Het krachtig verder uitbouwen van de educatieve activiteiten
  6)Het leveren van een bijdrage aan van belang zijnde (publieksgerichte) activiteiten op maatschappelijk vlak ter versterking van de profilering van VMZH
  7)Versterking aandacht voor communicatie/PR met inschakeling van moderne media (o.a. internet, social media), in het bijzonder inspelend op leefwereld jongeren anno 2015
  8)Het aantrekkelijker maken van VMZH voor kinderen

 • Max de Groot - voorzitter
  Marc van Ewijk - penningmeester
  Alda Verweij - secretaris
  Donald Pagrach - bestuurslid

 • Ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.
 • CAO voor de verzelfstandigde rijksmusea

 • een andere of geen cao. Zie uitleg hieronder.
 • CAO voor de verzelfstandigde rijksmusea