• Stichting Stedelijk Museum Fonds
 • 813369344
 • Financieel verslag 2012
  Financieel verslag 2012SMF Financieel overzicht 2014
  SMF Financieel overzicht 2014
 • Financieel verslag 2012
  Financieel verslag 2012SMF Jaarverslag 2014 NL
  SMF Jaarverslag 2014 NL
 • 0205732911
 • http://www.stedelijk.nl
 • fonds@stedelijk.nl
 • De stichting heeft ten doel:
  - Het verlenen van steun in de meest uitgebreide zin des woords aan Stichting Stedelijk Museum Amsterdam (het "Stedelijk Museum") ten behoeve van het organiseren van tentoonstellingen en educatieve activiteiten, het uitoefenen van collectiebeheer, waaronder acquisities van kunstwerken en het uitvoeren van bijzondere renovaties door het Stedelijk Museum door het bijeenbrengen, beheren, beleggen en administreren van de gelden welke ten bate van het Stedelijk Museum aan de stichting zijn geschonken of uitgekeerd; en
  - het uitkeren van gelden aan het stedelijk Museum.

  De stichting tracht dit doel te verwezenlijken door alle wettige middelen die het bestuur voor het bereiken van de doelstelling dienstig acht, of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

 • ntb

 • In het bestuur hebben de volgende personen zitting:
  Jonkvrouw Melanie van Ogtrop-Quintus (secretaris), Adrianus Smalbraak (voorzitter), Bob Drake (penningmeester), Marlies Cordia, Karin van Gilst en Beatrix Ruf

 • Ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.
 • Geen

 • een andere of geen cao. Zie uitleg hieronder.
 • Geen personeel in de stichting.