• Stichting Museum en Archief van Tijdmeetkunde
 • 8042 66 426
 • FinancieelVerslag-2013
  FinancieelVerslag-2013
 • Collectiebeleidsplan-2013_SMAT
  Collectiebeleidsplan-2013_SMATJaarverslag_2012
  Jaarverslag_2012Registratie_KvK
  Registratie_KvK
 • 0497514487
 • http:///www.fed-klokkenvrienden.nl/
 • secr.smat@gmail.com
 • het verwerven, instandhouden en uitbreiden van verzamelingen van tijdmeetkunde- en uurwerkmakerskunst en aanverwante vakken alsmede alle zaken die daarmee in de ruimste zin van het woord verband houden, zoals studiemateriaal en andere objecten die betrekking hebben op bedrijf en handel, leven en streven van tijdmeetkundigen en uurwerkmakers uit alle tijdperken, tekeningen, boek- en plaatwerken en curiosa

 • a. het bevorderen en vergroten van de belangstelling voor en de kennis over tijdmeetkunde in de breedste zin des woords, in het bijzonder met betrekking tot historische uurwerken; en dit doel te bereiken door het aanleggen, onderhouden en coördineren van historische verzamelingen en presentaties op het gebied van tijdmeetkunde en alle daaraan verwante zaken,
  b. het coördineren, registreren en inventariseren van de in bruikleen aan musea en collecties
  gegeven en te geven uurwerken en bijbehorende instrumenten en daaraan verwante goederen,
  c. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband
  houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn, waaronder tevens begrepen het leggen en
  onderhouden van contacten met overheids- en andere instellingen en particulieren en het
  bevorderen van samenwerking met en tussen belanghebbenden en belangstellenden.

 • • Voorzitter : Ben Hordijk
  • Secretaris : Gerard van Vonderen
  • Penningmeester : Hans Harting
  • Leden : Marijke van Vonderen
  : Matthé Petersen

 • Ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.
 • geen beloning

 • geen directeur, geen beloning

 • een andere of geen cao. Zie uitleg hieronder.
 • geen personeel, geen beloning