LOGO Belvedere web groot
 • Stichting Museum Belvedere
 • 8124.37.020
 • 2022 JAARREKENING SMB
  2022 JAARREKENING SMB
 • JAARVERSLAG 2022 SMB
  JAARVERSLAG 2022 SMB
 • https://www.museumbelvedere.nl/meerjarenplan/

 • Postbus 99
  8440 AB Heerenveen

 • 0513-644999
 • http://www.museumbelvedere.nl
 • info@museumbelvedere.nl
 • Museum Belvédère wil een levendige en laagdrempelige ontmoetingsplek zijn waar een zo breed mogelijk publiek kennis kan nemen van het werk van Friese beeldende kunstenaars en het werk van geestverwanten uit binnen- en buitenland. Museum Belvédère concentreert zich vooral op twintigste-eeuwse en eigentijdse schilderkunst die relaties aangaat met landschap en natuur.

 • Stichting Museum Belvédère is verantwoordelijk voor het inhoudelijk beleid van het museum dat zich uitsplitst in de kerntaken collectioneren, conserveren en presenteren van moderne en eigentijdse kunst.
  Museum Belvédère is gelegen in het landgoederenpark Oranjewoud en concentreert zich vooral op twintigste-eeuwse en eigentijdse schilderkunst die relaties aangaat met landschap en natuur. Het besteed aandacht aan figuratieve en abstracte kunst waarin landschappelijke aspecten als licht, land, lucht en ruimte een rol spelen. Het museum is daarmee een van de weinige plekken in Nederland waar natuur, architectuur en kunst op organische wijze met elkaar verbonden worden.
  Museum Belvédère organiseert vier grote tentoonstellingen per jaar en verzorgt vele educatieve projecten voor jong en oud ter ondersteuning van zijn tentoonstellingen en wisselende presentaties van de vaste collectie.

 • Dhr. S.Y. Leistra
  Voorzitter

  Mevr. B.E.E. Hoekstra-Greve
  Secretaris

  Dhr. P. Rienks
  Penningmeester

  Dhr. W.B. Groen
  Bestuurslid

  Dhr. R.H. Meppelink
  Bestuurslid

  Mevr. T.A.T. Arends
  Bestuurslid

 • Ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.
 • Het bezoldigingsbeleid past bij het karakter van de instelling.

 • Het museum bestaat voornamelijk uit vrijwilligers. De weinige betaalde mensen worden betaald volgens de algemene wettelijk geldende regels en voorwaarden.

 • een andere of geen cao. Zie uitleg hieronder.
 • Het museum bestaat voornamelijk uit vrijwilligers. De weinige betaalde mensen worden betaald volgens de algemene wettelijk geldende regels en voorwaarden.