LOGO Belvedere web groot
 • Stichting Museum Belvedere Oranjewoud
 • 8124.36.933
 • 2022 JAARREKENING SMBO
  2022 JAARREKENING SMBO2022_SMBO_standaardformulier publicatieplicht
  2022_SMBO_standaardformulier publicatieplicht
 • JAARVERSLAG 2022 SMBO
  JAARVERSLAG 2022 SMBO
 • https://www.museumbelvedere.nl/meerjarenplan/

 • Postbus 99
  8440 AB Heerenveen

 • 0513-644999
 • http://www.museumbelvedere.nl
 • info@museumbelvedere.nl
 • Museum Belvédère wil een levendige en laagdrempelige ontmoetingsplek zijn waar een zo breed mogelijk publiek kennis kan nemen van het werk van Friese beeldende kunstenaars en het werk van geestverwanten uit binnen- en buitenland. Museum Belvédère concentreert zich vooral op twintigste-eeuwse en eigentijdse schilderkunst die relaties aangaat met landschap en natuur.

 • De stichting Museum Belvédère Oranjewoud stelt zich ten doel het beheer van het onroerend goed Museum Belvédère ten behoeve van het inrichten, in standhouden en exploiteren van het museum en het ondersteunen van de rechtspersonen die dit museum in stand houden of daaraan een bijdrage leveren.

 • Dhr. S.Y. Leistra
  Voorzitter

  Dhr. W.B. Groen
  Secretaris

  Dhr. P. Rienks
  Penningmeester

 • Ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.
 • Het bezoldigingsbeleid past bij het karakter van de instelling.

 • Stichting Museum Belvedere Oranjewoud heeft geen werknemers in dienst.

 • een andere of geen cao. Zie uitleg hieronder.
 • Stichting Museum Belvedere Oranjewoud heeft geen werknemers in dienst.