Logo FNI
 • Stichting Florence Nightingale Instituut

 • 8038.75.897

 • jaarrapport 2018 FNI

  jaarrapport 2018 FNI
 • FNI_Beleidsplan_2017-2020

  FNI_Beleidsplan_2017-2020Jaarbericht 2018 - Stug verder

  Jaarbericht 2018 - Stug verder
 • Industrieweg 6j 4104 AR Culemborg

 • 085 2736023

 • http://www.fni.nl
 • info@fni.nl

 • Artikel 2 van de statuten: De stichting heeft als doel - het inzetten van historische kennis ter versterking en verdieping van de beroepsidentiteit van verpleegkundigen en verzorgenden, onder andere door educatie -het zorgdragen voor het behoud, beheer, documentatie en exposeren van het verpleegkundig en verzorgend cultureel erfgoed en het beheren van een museum -het bevorderen van wetenschappelijk historisch onderzoek. 2: De Stichting is niet gericht op het maken van winst. 3: Het vermogen van de Stichting dient ter verwezenlijking van het doel van de Stichting.

 • Het Florence Nightingale Instituut is een online museum/kenniscentrum voor de geschiedenis van de verpleging en verzorging. De missie en het belang van de geschiedenis van de verpleging worden uitgedragen via educatie en in nauw overleg met opleidingen en zorginstellingen. Via mobiele exposities en activiteiten in het land zoals lezingen, historische modeshows en educatieve programma's wordt de missie uitgedragen. Onze doelgroep zijn (oud)verpleegkundigen en (oud) verzorgenden en het brede publiek. Uitgangspunt is dat de geschiedenis van het verpleegkundig en verzorgend beroep, zeker voor nieuwe generaties, heel goed of vaak zelfs beter in verhalende en interactieve vorm rond de historische objecten te vertellen is in onze virtuele omgeving. Het gaat hierbij om informatie, beroepstrots en fun. Gebruikers worden online betrokken bij het ‘live’ museum en uitgedaagd om met ‘hun’ erfgoed aan de slag te gaan. Ze mogen er iets van vinden, erop reageren, er iets over zeggen of er zelf hun expositie mee inrichten en zo hun eigen verleden vormgeven. Sociale media spelen hierbij een belangrijke rol. Daarnaast is het virtuele FNI een portal voor onderzoekers van de verpleegkundige geschiedenis, dat de weg wijst naar alle beschikbare bronnen en literatuur.

 • Het bestuur bestaat uit: Dr. P.(Pieterbas) Lalleman, voorzitter, RN MA, verpleegkundige. Organisatiesocioloog, Hogeschool Utrecht De heer R. (Robert) Simons, penningmeester/secretaris.Oud-verpleegkundige Amsterdam UMC, locatie AMC, Amsterdam Drs. G (Godelieve) van Heteren. Arts, historica, International health and development policy and senior PBF expert World Health Organization De heer H. (Hugo) Schalkwijk, MA. Zelfstandig publiekshistoricus. Er is 1 vacature

 • ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.

 • De directeur van het Florence Nightingale Instituut is mevr. drs. N. (Nannie) Wiegman, verpleegkundige (niet praktiserend) en historica. Voor salariering volgt de Stichting de CAO Verpleging Verzorging Thuiszorg (VVT)

 • een andere of geen cao. Zie uitleg hieronder.

 • Op dit moment is behalve de directeur geen ander personeel in dienst. Indien ja, dan wordt de de CAO Verpleging Verzorging Thuiszorg (VVT) toegepast.