• Steunstichting Nederlands Literatuurmuseum en Literatuurarchief
 • 813614958
 • jaarrekening steunstichting 2017 publicatie
  jaarrekening steunstichting 2017 publicatieJaarrekening Steunstichting 2018
  Jaarrekening Steunstichting 2018jaarrekening 2019 pub
  jaarrekening 2019 pubjaarrekening steunstichting 2020 publicatie-ad432279
  jaarrekening steunstichting 2020 publicatie-ad432279jaarrekening steunstichting 2021 publicatie
  jaarrekening steunstichting 2021 publicatie
 • Postbus 90515
  2509 LM Den Haag

 • 0703339666
 • http://www.literatuurmuseum.nl
 • info@literatuurmuseum.nl
 • De Stichting heeft ten doel de te Den Haag gevestigde Stichting Nederlands Literatuurmuseum en Literatuurarchief in haar doelstelling te ondersteunen.

 • De Steunstichting ondersteunt Stichting Nederlands Literatuurmuseum en Literatuurarchief door verwerving en beheer van geldmiddelen en jaarlijks - of zo dikwijls als door het bestuur nodig mocht worden geoordeeld teneinde de doelstelling van genoemde stichting te kunnen ondersteunen – aan haar een door het bestuur vast te stellen bedrag uit te keren, en voorts al hetgeen tot het vorenstaande kan bijdragen.

 • Jeannette Smit (voorzitter)
  Martijn David (secretaris)
  Frank den Blijker (penningmeester)

 • Ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.
 • onbezoldigde bestuursleden.

 • n.v.t.

 • een andere of geen cao. Zie uitleg hieronder.
 • De Steunstichting heeft geen personeel.