• Stichting Historisch Museum Leidschendam/Voorburg
 • 8196.72.531
 • 3869_0001 (1)
  3869_0001 (1)
 • Jaarverslag_2012
  Jaarverslag_2012beleidsplan-stadsmuseum-lv-2012-2015
  beleidsplan-stadsmuseum-lv-2012-2015
 • 06-34564330
 • http://www.stadsmuseum-leidschendam-voorburg.nl
 • info@stadsmuseum-lv.nl
 • Het toegankelijk maken van de geschiedenis van Leidschendam en Voorburg.

 • Het beleidsplan 2012-2015 van ons museum is als bijlage toegevoegd.

 • Wang Ch. Choy, voorzitter
  drs. J.A.Th. Kunst, secretaris
  mevrouw A. Jelsma-de Boer, penningmeester
  ir. G. Bennebroek, lid
  mevrouw M. van Ruiten, lid

 • Ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.
 • N.v.t. Het museum draait volledig op de inzet van vrijwilligers. De taken van de directeur/conservator die voorheen in ons museum werkzaam was, zijn verdeeld.

 • een andere of geen cao. Zie uitleg hieronder.
 • Ook hier geldt dat er geen vergoeding wordt uitbetaald. Zoal meerdere malen eerder gecommuniceerd worden alle bestuurlijke en museale activiteiten uitgevoerd door vrijwilligers. Zij ontvangen geen vergoeding.