NEMO_SM Stack Logo RGB-WEB
 • Stichting NEMO Science Museum
 • NL.00.29.53.523
 • gewaarmerkte gecombineerd jaarverslag NEMO Science Museum plus getekende verklaring 2022
  gewaarmerkte gecombineerd jaarverslag NEMO Science Museum plus getekende verklaring 2022
 • NEMO activiteitenplan 2022-bb31e981
  NEMO activiteitenplan 2022-bb31e981standaardform-pubplicht-anbi-algemeen-2022
  standaardform-pubplicht-anbi-algemeen-2022NEMO_Jaarverslag 2022 DEF
  NEMO_Jaarverslag 2022 DEF
 • Postbus 421
  1000 AK Amsterdam

 • 020 5313233
 • https://www.nemosciencemuseum.nl/
 • info@e-NEMO.nl
 • De Stichting stelt zich ten doel het in zo breed mogelijke kring bij personen van alle leeftijden en in het bijzonder jongeren wekken en vergroten van hun belangstelling voor wetenschap, technologie en industrie, alsmede het creëren, stimuleren en onderhouden van activiteiten die wetenschap en techniek op een dusdanige manier verspreiden dat er een inspirerende werking van uitgaat.

 • Zie Activiteitenplan 2020

 • Raad van Toezicht:
  Ir. B.C. (Bernard) Fortuyn, voorzitter
  Mr. G. Schipper
  PhD. MSc. P. Riemens
  MSc. R.A. Drost
  Mw. H.I. Post
  Mw. mr. A. Nooijen
  PhD MSc. S. Ghebreab

  Directie:
  Geke Roelink, Algemeen directeur
  Rutger Hamelynck, Zakelijk directeur

 • Ontvangen alleen vacatiegeld.
 • Beloning van de Algemeen directeur wordt vastgesteld door de Raad van Toezicht; beloning van de overige medewerkers is conform het Arbeidsvoorwaardenreglement van de stichting NEMO Science Museum

 • een andere of geen cao. Zie uitleg hieronder.
 • Beloning volgens het Arbeidsvoorwaardenreglement van de stichting NEMO Science Museum