NEMO_SM Stack Logo RGB-WEB
 • St. Nationaal Centrum voor Wetenschap & Technologiecommunicatie
 • NL.00.29.53.523
 • 7516 NEMO Science Museum gecombineerd 2021_-3c139e92
  7516 NEMO Science Museum gecombineerd 2021_-3c139e92
 • standaardform-pubplicht-anbi-algemeen 2021l-f28459de
  standaardform-pubplicht-anbi-algemeen 2021l-f28459deNEMO activiteitenplan 2022-bb31e981
  NEMO activiteitenplan 2022-bb31e981NEMO_Jaarverslag 2021 DEF-391de792
  NEMO_Jaarverslag 2021 DEF-391de792
 • Postbus 421
  1000 AK Amsterdam

 • 020 5313233
 • https://www.nemosciencemuseum.nl/
 • info@e-NEMO.nl
 • De Stichting stelt zich ten doel het in zo breed mogelijke kring bij personen van alle leeftijden en in het bijzonder jongeren wekken en vergroten van hun belangstelling voor wetenschap, technologie en industrie, alsmede het creëren, stimuleren en onderhouden van activiteiten die wetenschap en techniek op een dusdanige manier verspreiden dat er een inspirerende werking van uitgaat.

 • Zie Activiteitenplan 2020

 • Raad van Toezicht:
  Ir. B.C. (Bernard) Fortuyn, voorzitter
  Mr. G. Schipper
  PhD. MSc. P. Riemens
  MSc. R.A. Drost
  Mw. H.I. Post
  Mw. mr. A. Nooijen
  PhD MSc. S. Ghebreab

  Directie:
  Michiel Buchel, Algemeen directeur
  Marjolein van Breemen, Adjunct directeur
  Martijn van Heemskerk van Beest, Adjunct directeur

 • Ontvangen alleen vacatiegeld.
 • Beloning van de Algemeen directeur wordt vastgesteld door de Raad van Toezicht; beloning van de overige medewerkers is conform het Arbeidsvoorwaardenreglement van de stichting NCWT

 • een andere of geen cao. Zie uitleg hieronder.
 • Beloning volgens het Arbeidsvoorwaardenreglement van de stichting NCWT