• Stichting Rijksmuseum voor Volkenkunde
 • 803100620
 • 2012 jaarrekening - definitief (2)
  2012 jaarrekening - definitief (2)
 • Activiteitenplan Rijksmuseum Volkenkunde
  Activiteitenplan Rijksmuseum Volkenkunde
 • 071-5168800
 • http://www.volkenkunde.nl
 • info@volkenkunde.nl
 • huidige en toekomstige generaties inzicht geven in de geschiedenis en ontwikkeling van niet-westerse culturen. Een belangrijk element daarin is de aandacht voor de wisselwerking tussen die culturele en de contacten met onze cultuur. hiermee beoogt het museum bij een breed publiek een blijvend begrip en respect voor andere culturen te bevorderen

 • Zie samenvatting Activiteitenplan 2013-2016

 • Raad van Toezicht
  •­De heer L.J. de Waal, voorzitter van de Raad van Toezicht
  Actief in diverse bestuurs-, advies- en toezichtfuncties
  •­Mevrouw drs. J. Kiers
  Directeur Museum Ons' Lieve H op Solder en het Bijbels Museum
  •­Mevrouw M. Kilic-Karaaslan MMC
  Organisatieadviseur Twijnstra Gudde Management Consultants
  •­De heer H.P. Remmers
  Algemeen directeur Reco Productions International, initiatiefnemer en eigenaar CORPUS
  •­Mevrouw drs. J.P. Rijsdijk
  Actief in diverse bestuurs-, advies- en toezichtfuncties
  •De heer prof. mr. dr. C.J.J.M. Stolker
  Rector Magnificus en Voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Leiden
  •­De heer drs. N.H. Swellengrebel MCM
  Gemeentesecretaris bij de gemeente Schagen

 • Ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.
 • RMV volgt een terughoudend beloningsbeleid voor de directeur/bestuurder. Dit voldoet aan alle geldende normen voor de beloning van bestuurders in de publieke sector. Als referentiekader wordt daarbij het beloningsregime gehanteerd dat geldt voor Rijksambtenaren type Secretaris-Generaal in het Bezoldigingsbesluit Rijksambtenaren (BBRA).

 • een andere of geen cao. Zie uitleg hieronder.
 • RMV volgt de Museum cao. De cao is te vinden op http://www.derijksmusea.n/l/publicaties