tot zover_outlineJPG
 • Stichting Nederlands Uitvaartmuseum
 • 8109.95.347.B.01
 • Stichting Nederlands Uitvaartmuseum Jaarverslag 2018 (Publicatieversie)
  Stichting Nederlands Uitvaartmuseum Jaarverslag 2018 (Publicatieversie)
 • Statuten Stichting Nederlands Uitvaartmuseum_2017
  Statuten Stichting Nederlands Uitvaartmuseum_2017Tot Zover Ondernemingsplan 2017-20_verkleind 1MB
  Tot Zover Ondernemingsplan 2017-20_verkleind 1MB
 • Kruislaan 124
  1097 GA AMSTERDAM

 • 020-6940482
 • http://www.totzover.nl
 • info@totzover.nl
 • De stichting heeft ten doel mensen aan te zetten tot reflectie op dood, sterfelijkheid en rouw, en mensen te informeren over geschiedenis, heden en toekomst van uitvaartculturen, en dit zowel binnen als buiten het geëxploiteerde museum.

 • Museum Tot Zover ontwikkelt in de komende jaren verschillende tentoonstellingen en andere activiteiten in samenwerking met verschillende partners. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het bestaande netwerk en van het netwerk
  van de Funeraire Academie. Er wordt een weloverwogen persbeleid gevoerd om het publieksbereik te vergroten. De sociale media worden intensief ingezet. De vaste museale presentatie uit 2007 wordt op delen gemoderniseerd.
  De activiteiten van het museum vinden verder ook buiten het museum plaats, bijvoorbeeld op andere locaties of op het webplatform. Het aanbod aan digitaal, interactief lesmateriaal en input voor presentaties, zoals spreekbeurten,
  groeit en is afgestemd op de beleving van jongeren.
  Strategische samenwerking is een belangrijk middel van Museum Tot Zover om als kleine instelling steeds nieuwe doelgroepen te bereiken. Die samenwerking strekt zich niet alleen uit tot culturele instellingen in de stad en daarbuiten, maar nadrukkelijk ook tot marketingorganisaties voor de stad Amsterdam.

 • De heer drs. E. (Edzo) Doeve, voorzitter
  De heer N.W. (Klaas) de Boer, penningmeester
  De heer drs. A.J.A. (Alof) Wiechmann, secretaris
  De heer ir. J.H. (Johan) Idema MA
  Mevrouw drs. Q.B. (Quirine) Muntz
  Mevrouw A. (Anja) Vink

 • Ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.
 • Het salaris van de directeur is vastgesteld door het bestuur en is gebaseerd op de CAO van de Verzelfstandigde Rijkmusea, uiteraard passend bij de bescheiden omvang van de organisatie.

 • een andere of geen cao. Zie uitleg hieronder.
 • Het beloningsbeleid van het personeel is vastgesteld door het bestuur en is gebaseerd op de CAO van de Verzelfstandigde Rijkmusea, uiteraard passend bij de bescheiden omvang van de organisatie.