logo (2)
 • Stichting "Nederlands Bakkerijmuseum 'Het Warme Land'"
 • 8033.06.295
 • Financieel Jaarverslag 2018
  Financieel Jaarverslag 2018fin. verslag 2019
  fin. verslag 2019
 • Jaarverslag 2018 Nederlands Bakkerijmuseum
  Jaarverslag 2018 Nederlands BakkerijmuseumJaarverslag_2019_inclusief_ANWB_rapport
  Jaarverslag_2019_inclusief_ANWB_rapport
 • Kerkhofstraat 13
  8051 GG Hattem

 • 0384441715
 • http://www.bakkerijmuseum.nl
 • info@bakkerijmseum.nl
 • Nederlands Bakkerijmuseum Hattem wil de bezoeker kennis laten nemen van de veelzijdige cultuurhistorie van de bakkerij. Een aantrekkelijke presentatie van de collectie die het nationale karakter van het Museum onderstreept, de vele activiteiten en de liefde voor het ambacht bieden de bezoeker een totaalconcept. Daarnaast wil het Bakkerijmuseum Hattem een bijdrage leveren aan het behoud van het cultureel erfgoed van het bakkerijwezen. Met de presentatie van de collectie in het Museum wordt een algemeen overzicht geboden, ondersteund door informatie op hoofdlijnen. Daarnaast wil het Museum een informatiebron zijn voor bezoekers die verdere verdieping zoeken aangaande een bepaald onderwerp. Hiervoor stelt het Museum haar uitgebreide bibliotheek ter beschikking.

 • 1 Aanleiding voor het beleidsplan
  2 ICOM definitie
  3 Missie
  4 Visie
  5 Doelstellingen

  1. Aanleiding voor het beleidsplan.
  De functie van dit beleidsplan is om inzicht te geven in de organisatie ‘Stichting Nederlands Bakkerijmuseum “Het Warme Land” in een breed perspectief. Het dient vooral om de missie, visie en doelstellingen te benoemen waaraan in deze beleidsperiode gewerkt wordt.

  2. Icom definitie.
  ICOM-definitie
  In 1974 formuleerde het International Council of Museums (ICOM) de internationale definitie van een museum: 'Een museum is een permanente instelling ten dienste van de gemeenschap en haar ontwikkeling, toegankelijk voor het publiek, niet gericht op het maken van winst, die de materiële getuigenissen van de mens en zijn omgeving verwerft, behoudt, wetenschappelijk onderzoekt, presenteert en hierover informeert voor doeleinden van studie, educatie en genoegen.' Het NBM onderschrijft de ICOM-doelstellingen.

  3. Onze missie.
  In het Nederlands Bakkerijmuseum beleeft de bezoeker op een intense manier de veelzijdige cultuurhistorie van de bakkerij.
  De rijke collectie, die het nationale karakter van het museum reflecteert, de vele activiteiten en de liefde voor het vak, bieden de bezoeker, jong en oud een bijzondere totaalervaring.

  4.Visie
  Dit is het Nederlands Bakkerijmuseum.
  Het Nederlands Bakkerijmuseum is een dynamisch museum waarin de cultuurhistorie van het bakkersvak centraal staat. Er is zorg voor het beheer en behoud van de collectie,die op een aantrekkelijke manier gepresenteerd wordt. Steeds meer wordt gebruik gemaakt van multimedia, Internet en sociale media om kennis en informatie beschikbaar te maken voor geïnteresseerden. Liefde voor het bakkersvak, museaal ondernemerschap en oog hebben wat de bakkerij branche van ons verwacht, dienen als basis voor de positionering en profilering als nationaal museum. Het museum wordt dan ook door de organisaties in de branche gezien als het belangrijkste bakkerijmuseum in Nederland.
  Steeds meer bezoekers weten hun weg te vinden naar het museum. Vooral door te investeren in activiteiten wordt de levendigheid en dynamiek in het museum versterkt.
  Het museum dreigt uit haar jas te groeien en onderzoekt de mogelijkheden voor groei en expansie. Kansen hiervoor zijn schaars, potentiële mogelijkheden worden onderzocht.
  Om het museum voor te bereiden op de toekomst en daarmee in te spelen op de verwachtingen van haar publiek, wordt geïnvesteerd in een hedendaagse demonstratie bakkerij en een virtuele doorkijk naar de bakkerij van de toekomst.
  Het Nederlands Bakkerijmuseum is creatief, innovatief, zakelijk en slagvaardig.
  Kwaliteit, professionaliteit gekoppeld aan gedreven medewerkers zijn daarbij belangrijke uitgangspunten om aan onze missie te voldoen.

  5. Doelstellingen
  De doelstellingen van Nederlands Bakkerijmuseum 'Het Warme Land' omvatten zeven aspecten:
  • 5.1 Beheer en behoud van de collectie.
  • 5.2 Presentatie van de collectie, fysiek in het museum, ondersteund door multimedia en Internet.
  • 5.3 Educatie en onderzoek.
  • 5.4 Verdere professionalisering van de organisatie
  • 5.5 Onderzoeken naar mogelijkheden voor groei.
  • 5.6 Positionering en profilering als nationaal museum.
  • 5.7 Structurele financiering op projectbasis
  5.1
  Beheer en behoud van de collectie
  De primaire doelstelling van het Nederlands Bakkerijmuseum is het behouden en beheren van de rijke collectie objecten, boeken en archieven op het gebied van de brood- en banketbakkerij. Praktisch willen we dat bereiken door een optimale passieve conservering en het aanbrengen van verdieping in zowel de collectie zelf als de collectieregistratie. Een afstoot- en verzamelbeleid zijn hierbij onontbeerlijk, evenals het verrichten van onderzoek naar objecten.
  In de komende beleidsperiode dient meer tijd en expertise vrijgemaakt te worden om toe te zien op de kwaliteit van bovengenoemde aandachtspunten.
  Noodzakelijk hiervoor is het vrijmaken van gelden voor het aanstellen van een medewerker `Behoud en Beheer` op parttime basis. Deze medewerker moet over voldoende kennis beschikken en dus een goede museale opleiding hebben genoten
  Dit is niet nieuw voor het museum. Helaas werd het museum gedwongen om enkele jaren geleden vanwege bezuiniging deze plek weg te saneren.
  5.2
  Presentatie van de collectie, fysiek in het museum en op Internet.
  Het NBM heeft als doelstelling om haar collectie zoveel mogelijk in haar context in het museum te presenteren. In de komende beleidsperiode moet tijd vrijgemaakt worden voor het schrijven van een goed presentatieplan. Het is niet eenvoudig om een goede en duidelijke routing in ons museum te creëren. Dit komt door de structuur van de gebouwen met vele ruimten, doorgangen en kelders.
  Er moet nagedacht worden of wij thematisch willen werken, of bijvoorbeeld chronologisch.
  Door roulatie met de voorwerpen in het depot kan afwisseling worden bewerkstelligd en de levendigheid bevorderd. Internet en de website zijn interessante media om de collectie digitaal te presenteren voor geïnteresseerden.
  • ‘Bakkerij Wikipedia’
  Toevoeging van collectie/documentatie informatie van buitenaf.
  Buiten het museum is erg veel kennis over het bakkerijerfgoed beschikbaar. Deze kennis bevindt zich bijvoorbeeld bij oud-bakkers, maar ook bij het algemene publiek wanneer het activiteiten in het publieke domein betreft. Deze generatie mensen is er over pakwerk 25 jaar niet meer en dan is de kennis voorgoed verloren.
  Door een Wikipedia-achtig systeem moet deze kennis door derden kunnen worden toegevoegd aan de objectinformatie en aan de documentatie op Internet. De informatie mag daarbij niet rechtstreeks in de collectiedatabase terechtkomen maar moet wel direct bij het betreffende object/document zichtbaar zijn. Vanzelfsprekend hoort hierbij een goed controlesysteem m.b.t. de toegevoegde informatie (moderatie).
  ( zie projectplan: `Een digitale rondgang door de cultuurhistorie van de bakkerij`).
  5.3
  Educatie en onderzoek
  De bezoeker moet het Nederlands Bakkerijmuseum ervaren als een totaalbeleving. De verbinding met het heden, de toekomst en de situatie in de wereld zijn een belangrijk referentiekader voor de bezoeker. Educatie vindt op een ontspannen manier plaats via de vaste collectie, wisselexposities en demonstraties.

  Onderzoek naar de geschiedenis van brood en banket, maar ook naar de collectieobjecten is een enigszins verwaarloosd gebied. In de toekomst zal deze functie van het museum worden uitgebreid. Het documentatiecentrum zal moeten uitgroeien tot een kenniscentrum in dienst van het museum, de bakkerij branche en het publiek. In de presentatie zal meer gebruik worden gemaakt van ICT-middelen als multimediapresentaties.
  De komende twee jaar zal uitvoering worden gegeven aan het project
  • `Een digitale rondgang door de cultuurhistorie van de bakkerij`.
  Het project omvat ondermeer het digitaliseren van informatie die betrekking hebben op een drietal kringlopen:
  De kringloop van het graan.
  De hele kringloop in de natuur vanaf het geschikt maken van de akker, het zaaien, oogsten, malen, bakken, eten en weer opnieuw naar de akker, is altijd iets bijzonders geweest. Een beetje geheimzinnig, moeilijk te doorgronden, maar wel symbolisch voor het leven.
  De kringloop van de seizoenen.
  Veel oude brood-koek-en gebakvormen ontlenen hun betekenis aan oude volksgebruiken. Elk seizoen, elk feest was aanleiding om speciale bakproducten te maken. Vaak waren het in de primitieve tijden offers die de goden gunstig moesten stemmen.
  De kringloop van het mensenleven: ‘Tussen komen en gaan’.
  Veel oude brood-koek-en gebakvormen ontlenen hun betekenis aan oude volksgebruiken.
  Een mensenleven wordt gemarkeerd door hoogte -en dieptepunten. Tussen geboren worden en begraven speelt zich het leven af. Naast verdriet om het vergankelijke, leeft ook de inspiratie omdat alles steeds opnieuw begint.
  Doel:
  Informatie over bovengenoemde cyclussen digitaliseren en bewerken tot leesbare informatie voor onze doelgroepen:
  • Museumbezoekers
  • Algemeen geïnteresseerden
  • Bakkerijbranche
  Gedigitaliseerde en bewerkte informatie ontsluiten via:
  • Infozuilen in museum
  • Website http://www.bakkerijmuseum.nl
  • Bakkerij Wikipedia
  • Demonstratie Bakkerij.
  Aanleiding:
  Op de vele drukke dagen van bijvoorbeeld de vakanties hebben wij hoge concentraties van bezoekers. De bezoekers drukte concentreert zich dan op de plekken waar activiteiten zijn. Wij hebben dit probleem onderkend en besloten dat wij de activiteiten beter moeten gaan spreiden. Vooral het ambachtelijke bakkerijtje met de demonstratie van de bakker in de takkenbosoven komt steeds meer in de knel te zitten.
  De praktische aanleiding voor het denken over een uitbreiding in een ruimte voor activiteiten is het feit dat wij eigenlijk niet goed in staat zijn om workshops te bieden voor groepjes en groepen. Deze workshops worden veelal in het oude bakkerijtje uitgevoerd, gekoppeld aan de boeren deel.
  Er zijn echter nog meer overwegingen. Onze bezoekers kunnen nu ervaren hoe de bakkerij van vroeger functioneerde door de demonstraties in de oude steenoven. Het lijkt bijzonder interessant om onze bezoekers te laten ervaren hoe het is om te bakken in een bakkerijtje van nu. Dit kan door middel van demonstraties en workshops.
  De demonstratie bakkerij zou ook een innovatieve functie moeten krijgen. Bakkers en niet-bakkers kunnen desgewenst onder vakkundige begeleiding innovatieve producten en technieken uit proberen. Hiermee komt de oorspronkelijke functie van het museum als `Creatief Centrum voor de Bakkerij` weer in beeld.
  Commercieel is het interessant doordat wij in staat worden gesteld om historische producten uit ons documentatiecentrum uit te proberen en te verkopen in onze museumwinkel of te serveren aan onze bezoekers.
  Al deze boven genoemde redenen kunnen worden gerealiseerd in het creëren van een demonstratie bakkerij. Een ideale locatie hiervoor is de ruimte op de begane grond van het Droste Pand. Deze ruimte is 50 m2 en kan bereikbaar worden gemaakt door een doorbraak vanuit de deel van het Backhuys. Hierin kan een klein bakkerijtje van nu gerealiseerd worden met voldoende ruimte voor wat werkbanken. Kleine groepjes kunnen hieraan werken.
  Het meubilair van de aanliggende ontvangstruimte zou vervangen kunnen worden door tafels waar groepen zowel koffie kunnen drinken als ook bijvoorbeeld iets kunnen maken.
  Multifunctioneel dus.
  Ook zal na de verbouwing de vrijgekomen ruimte moeten worden ingericht met de nodige apparatuur en gereedschappen.
  • Gewenste aanvullende verbouwing.
  In de routing van het museum ligt een belangrijk knelpunt. Bezoekers die door de tunnel gaan worden regelmatig geconfronteerd met het feit dat zij niet verder kunnen omdat de deur naar het theater dicht zit. De reden hiervoor is dat bij demonstraties het erg storend is wanneer hier steeds bezoekers doorheen lopen. Aan hen wordt dan verzocht om dezelfde weg terug te lopen en de straat over te steken. Bij drukte is dit een onveilige situatie.
  Een mogelijk om dit te verhelpen is om vanuit de kelder voor het theater een trap opgang te realiseren naar het Backhuys toe, dus voorbij het theater.
  • Bakkerij van de Toekomst
  Het is belangrijk om vanuit het verleden een doorkijk te maken naar het heden en de toekomst.
  In het oude bakkerijtje kunnen bezoekers ervaren hoe de bakker werkte en leefde in vroegere tijden. In de demonstratiebakkerij kunnen wij een beeld geven en ervaring delen over het bakken in de tijd waarin wij nu leven. Wat nu nog ontbreekt, is een visie over de bakkerij van de toekomst. In het verleden zijn in Nederland pogingen gedaan om een ultramoderne bakkerij neer te zetten. Het probleem echter is dat zodra dit gerealiseerd is, dit ook alweer veroudert is.
  Wel zijn er andere manieren om dit te visualiseren.
  Met hulp van de modernste multi media middelen is er veel mogelijk, zie initiatieven als ‘Heineken Experience’.
  Het vraagt om visie, creativiteit en innovativiteit.
  5.4
  Verdere professionalisering van de organisatie.
  Het belang van verdere professionalisering van de organisatie is evident. Het waarborgt de continuïteit van het museum en legt een solide basis voor de toekomst. Onderdeel daarvan is het optimaliseren van de dienstverlening. Horeca en winkel leveren een substantiële bijdrage aan het totaalbeeld van het product Nederlands Bakkerijmuseum.
  Cruciaal hierbij is het vergroten van de kennis van onze medewerkers. Dit geld voor zowel diegenen die bij het museum in dienst zijn als de vele vrijwilligers. Het verder professionaliseren van de organisatie is nodig om het museum verder te ontwikkelen. Hier dient meer aandacht voor te komen en waar nodig meer gelden.
  Eveneens van belang zijn het:
  • beter communiceren met de bezoeker m.b.v. hedendaagse middelen.
  • geven van meer service;
  • genereren van meer gelden.
  • Personeels/vrijwilligerbeleid verder professionaliseren.
  5.5
  Onderzoeken naar mogelijkheden voor groei./expansie
  Het Nederlands Bakkerij museum groeit uit haar jasje. Het is dan ook belangrijk om alert te zijn op mogelijkheden voor uitbreiding. De kansen hiervoor zijn schaars. In de periode van dit beleidsplan kan er zich een mogelijkheid aandienen die bijzonder interessant is. Dit is namelijk de mogelijke afstoting van het naburig gelegen pand `Het Daendelshuis` door de Hervormde kerk. Een groot historisch pand met een groot terras, welk een ideale uitbreiding van ons museum zou betekenen.Een kennismaking gesprek heeft inmiddels plaatsgevonden. Op dit moment zijn er geen concrete plannen. De directeur houdt de contacten warm.
  5.6
  Positionering en profilering als nationaal museum
  Het Nederlands Bakkerijmuseum heeft zich de laatste jaren steeds duidelijker gepositioneerd als een nationaal museum op het gebied van brood, banket en zoetwaren. Daarnaast wil het branchegericht functioneren, waarbij een wisselwerking tussen branche en museum onontbeerlijk is. De presentatie van de vaste collectie en het kenniscentrum moeten dienen als middel om het museum te positioneren en te profileren.
  In het bestuur van het museum is er het afgelopen jaar gesproken over de toekomst van het museum en de toegevoegde waarde voor onze bakkerij branche.
  Een van de uitkomsten is om het museum meer dan in het verleden in te zetten als marketing instrument, direct en indirect, dat kan op diverse manieren.
  Waar we enerzijds de consument als bezoeker veel te bieden hebben is er anderzijds het documentatie centrum waar we als bakkers veel meer mee kunnen doen.
  5.7
  Structurele financiering op projectbasis.
  Sinds een aantal jaren is het museum een stichting en ontkoppeld van de familie Barendsen, daarnaast is in Hattem ook het banketbakkersmuseum ondergebracht, deze stichting wordt bestuurd door het DB van de NBOV.
  Om het museum voor de branche in de toekomst te borgen zou het verstandig zijn om de beide stichtingen te laten fuseren met in de statuten een heldere lijn naar de NBOV en NVB.
  Het is helaas niet mogelijk om de exploitatie rond te krijgen zonder sponsor gelden, elk jaar op nieuw probeert de directeur deze bron van inkomsten op peil te houden maar dit blijft een onzekere bron, een structurele financiering is dan ook een voorwaarde.
  De koers van het bestuur is om op basis van projecten subsidie te verkrijgen uit het productschap GZP.
  Het gaat dan uiteraard om projecten die structuur versterkend zijn.
  Daarom wordt er in dit verband gewerkt aan een samenwerking met het NBC die niet incidenteel moet zijn maar geborgd wordt door heldere afspraken.
  Hierbij moet het museum meer worden ingezet als marketingmiddel en is het wenselijk om het kenniscentrum van nu (NBC) te koppelen aan het kenniscentrum van vroeger (NBM).

 • Stichtingsbestuur
  Voorzitter: Dhr. P. van der Wal
  Secretaris/penningmeester: Dhr. J. v/d Krabben
  Algemeen bestuurslid: Dhr. W. Kannegieter
  Bestuurslid P&O: Mevr. L. Cornelissen
  Bestuurslid collectiebeheer: Mevr. F. Van Beek

 • Ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.
 • Bestuursleden van de stichting ontvangen geen honorering of onkostenvergoedingen.

 • Het beloningsbeleid voor de directeur wordt jaarlijks vastgesteld door het bestuur van de stichting.

 • een andere of geen cao. Zie uitleg hieronder.
 • Het museum hanteert de volgende onderverdeling aangaande haar medewerkers:
  .medewerkers in vaste dienst
  .medewerkers met een min/max contract
  .medewerkers met een nul uren contract
  .vrijwilligers/sters

  Het museum is niet gebonden aan één CAO maar voor de beloningsstructuur worden volgende CAO's gevolgd:
  .CAO voor de brood en banketbakkerij
  .CAO voor de horeca
  Inkomsten uit gegenereerd uit horeca en bakkerij worden gebruikt voor het behoud en beheer van de collectie.