• Stichting Natuurmuseum Brabant
 • 0027.91.420
 • Jaarrekening Museum 2012
  Jaarrekening Museum 2012
 • Beleidsplan 2013-2016
  Beleidsplan 2013-2016Gescand document001 (3)
  Gescand document001 (3)
 • 0135353935
 • http://www.natuurmuseumbrabant.nl
 • info@natuurmuseumbrabant.nl
 • Het bevorderen van kennis en waardering voor de levende en niet-levende natuur, vooral met betrekking tot de Provincie Noord-Brabant;
  en een bijdrage te leveren aan een betere attitude en gedrag van de bevolking van Noord-Brabant ten opzichte van het milieu.

 • Imago: Familiemuseum over natuur
  Interactie en actief museumbezoek
  Profiteren van de crisis
  Eigen inkomsten steeds belangrijker
  Educatief aanbod voor scholen in Noord-Brabant
  Uitbreiding inspanningen marketing en externe communicatie.

 • J.A.H. Melis: voorzitter
  Mevrouw M.L.J. Palmen; secretaris
  E. van Dijk: Penningmeester
  Mevrouw R. Rijken; lid
  Mevrouw V.T.C. Slegers; lid

 • Ontvangen alleen vacatiegeld.
 • De bestuursleden ontvangen een onkostenvergoeding van € 500 per jaar.

 • De directeur is ingeschaald vlgs de Salaristabel gemeenteambtenaren schaal 14.11.

 • een andere of geen cao. Zie uitleg hieronder.
 • Personeel heeft een eigen rechtspositieregeling en is ingeschaald conforn de salaristabel voor gemeenteambtenaren.