logofb
 • Stichting Exploitatie Nationaal Reddingmuseum Dorus Rijkers
 • 816866806
 • Jaarrekening 2022 Stichting Exploitatie Nationaal Reddingmuseum Dorus Rijkers
  Jaarrekening 2022 Stichting Exploitatie Nationaal Reddingmuseum Dorus Rijkers
 • Beleidsplan 2022-2026-c5d4850c
  Beleidsplan 2022-2026-c5d4850c
 • Willemsoord 60G
  1781 AS Den Helder

 • 0223-618320
 • http://www.reddingmuseum.nl
 • info@reddingmuseum.nl
 • Belangstelling blijven wekken en het onder de aandacht brengen van historie en ontwikkeling van het reddingwezen en al hetgeen daarmee in verband staat in de ruimste zin.

 • - Groei generen in secundaire projecten/activiteiten
  - Het behouden van het bestaande
  - Uitbreiden Educatie
  - Zoeken naar meer samenwerking

 • De heer J.A.N.de Ruiter is Directeur/Bestuurder

  Raad van Toezicht
  Voorzitter:mw. A. de Witt
  Leden: M. Molenaar en J.Tas .

 • Ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.
 • Bestuur en RVT ontvangen geen vergoeding.

 • Directie ontvangt geen beloning.

 • een andere of geen cao. Zie uitleg hieronder.
 • Het museum neemt de CAO van Rijksmusea als leidraad.