LOGO RM(1)
 • Stichting Nationaal Reddingmuseum Dorus Rijkers
 • 9901838
 • standaardform-pubplicht-anbi-algemeen-Moederstichting-d9928222
  standaardform-pubplicht-anbi-algemeen-Moederstichting-d9928222Def Jaarrapport Reddingmuseum 2020 dd08062021 - getekend-2601ec10
  Def Jaarrapport Reddingmuseum 2020 dd08062021 - getekend-2601ec10
 • Jaarverslag 2020- moederstichting- 1.0-4034e64a
  Jaarverslag 2020- moederstichting- 1.0-4034e64astandaardform-pubplicht-anbi-algemeen-Moederstichting-46f744a6
  standaardform-pubplicht-anbi-algemeen-Moederstichting-46f744a6
 • Willemsoord 60G
  1781 AS Den Helder

 • 0223-618320
 • http://reddingmuseum.nl/wp/anbi/
 • info@reddingmuseum.nl
 • De stichting heeft ten doel het in eigendom bezitten, verwerven en/of beheren van de collectie
  bestaande uit objecten en documenten die betrekking hebben op de historie en ontwikkeling van het
  reddingwezen. Ze stelt de collectie ter beschikking aan de exploitatiestichting teneinde de hiervoor
  genoemde historie en ontwikkeling onder de aandacht van het publiek te brengen en hiervoor belangstelling te wekken.

 • De stichting beheerd op papier alleen maar objecten die te maken hebben met het reddingwezen. De gehele collectie is in bruikleen gegeven aan de Stichting Exploitatie Nationaal Reddingmuseum Dorus Rijkers. Die zijn verantwoordelijk voor de zorg van de collectie en het exploiteren ervan.

  Deze stichting heeft de volgende hoofdlijnen beleidsplan:

  - Groei generen in secundaire projecten/activiteiten
  - Het behouden van het bestaande
  - Uitbreiden Educatie
  - Zoeken naar meer samenwerking

 • De heer J.A.N. de Ruiter is directeur/bestuurder

  Raad van Toezicht
  Voorzitter: mw. A. de Witt
  Leden: M. Molenaar, T. Toornstra, J. Tas en K. Breedveld

 • Ontvangen alleen vacatiegeld.
 • RVT en bestuur krijgen geen beloning voor hem of haar werkzaamheden.

 • Directie krijgt geen beloning

 • een andere of geen cao. Zie uitleg hieronder.
 • Er is geen personeel werkzaam in de stichting.