• Stichting Museum voor Communicatie
 • NL8002.11.881.B.01
 • Muscom jaarrekening 2012
  Muscom jaarrekening 2012
 • Muscom jaarverslag 2012
  Muscom jaarverslag 2012
 • 070-3307500
 • http://muscom.nl
 • info@muscom.nl
 • Het museum voor communicatie stelt de impact van communicatie op mens en maatschappij aan de orde stelt en benadert deze kritisch met als doel bewustwording van deze impact bij een breed publiek.

  Alle activiteiten van het museum voldoen aan de inhoud van deze missie. Met name het begrip impact is hier het sleutelwoord. Bij elk onderwerp dat het museum aan de orde stelt, gaat het om de vraag: wat is het effect dat communicatie heeft, heeft gehad in de afgelopen eeuwen en kan hebben in de toekomst, op de mens en de samenleving. Op het alledaagse leven, in de wereld om ons heen. Dat effect kan technisch, financieel maar juist ook psychologisch, sociologisch of antropologisch zijn.
  Om de impact van communicatie aan de orde te kunnen stellen, besteedt het museum ook aandacht aan hoe (met welke middelen) en waarover (de inhoud) mensen communiceren.

  Het museum stelt vragen en zet in op bewustwording rondom communicatie bij zijn publiek. Het bepaalt of oordeelt niet zelf. Dat is de maatschappelijke rol die het museum wil vervullen.

 • Het Museum voor Communicatie:
  • onderzoekt de impact van communicatie, de psychologie van de interactie (die communicatie is) en analyseert deze
  • doet dit aan de hand van uiteenlopende onderwerpen op het gebied van impact van communicatie op jou en de samenleving, waarbij verleden, heden en toekomst elkaar kruisen, aanvullen en verrijken
  • maakt ervaringen waaronder tentoonstellingen, evenementen, (zakelijke) bijeenkomsten, educatieve programma's, workshops, etc. die uitdagen en die voor de museumgast tot verrassende perspectieven leiden – en daagt, omgekeerd, elke medewerker uit langs deze weg zijn/haar bijdrage te leveren aan het succes van het museum

  De activiteiten van de Stichting Museum voor Communicatie zijn niet kostendekkend.

  Baten:
  • Subsidies en bijdragen
  • Faciliteiten en diensten
  • Entreegelden
  • Effecten en rente
  • Verkoop overtollige
  voorraden
  • Overige opbrengsten

 • Mark de Jong (voorzitter)
  Tobias Walraven
  Feer Verkade
  Willem Ackermans
  Sylvia Roelofs

 • Ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.
 • N.V.T.

 • Inschaling volgens arbeidsvoorwaarden Museum voor Communicatie (deze loopt grotendeels parallel aan de cao verzelfstandigde Rijksmusea)

 • een andere of geen cao. Zie uitleg hieronder.
 • De arbeidsvoorwaardenregeling Museum voor Communicatie loopt grotendeels parallel aan de cao verzelfstandigde Rijksmusea