Logo Museum van Egmond
 • Stichting Museum van Egmond
 • 40.61.810
 • wv2021-94f021f7
  wv2021-94f021f7balans activa 2021-42e04c21
  balans activa 2021-42e04c21balans passiva 2021-147c7366
  balans passiva 2021-147c7366
 • Beleidsplan Museum van Egmond
  Beleidsplan Museum van Egmond
 • Museum van Egmond
  Postbus 193
  1930 AD Egmond aan Zee

 • 072-5069164
 • http://www.museumvanegmond.nl
 • info@museumvanegmond.nl
 • De Stichting stelt zich ten doel:
  Het bevorderen van het behoud- en waar nodig herstel van objecten in de meest ruime zin, die voor Egmond van historisch belang kunnen zijn of worden.
  Het bevorderen van de belangstelling bij eigen inwoners en bij bezoekers uit binnen- en buitenland voor de historie van de Egmonden en het aangrenzend gebied.
  Het bevorderen van de kennis omtrent de plaatselijke pre-historie en geschiedenis, zoals die is dan wel kan worden verkregen aan de hand van bodemvondsten, geschreven bronnen, afbeeldingen en mondelinge overlevering

 • zie beleidsplan

 • Jan Apeldoorn voorzitter
  Ella van der Zeijden secretaris
  Arie Genet penningmeester
  Bob Kos conservator
  Cootje Bronner bestuurslid
  Gerard Wijker bestuurslid

 • Ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.
 • Het Museum van Egmond werkt uitsluitend met vrijwilligers.

 • Het Museum van Egmond heeft geen directeur.

 • een andere of geen cao. Zie uitleg hieronder.
 • Het Museum van Egmond heeft geen betaalde krachten in dienst. Het museum werkt uitsluitend met vrijwilligers.