logomuseum
 • Stichting Museum In 't Houten Huis
 • 006122619
 • Jaarverslag 2019 definitief
  Jaarverslag 2019 definitiefJaarverslag 2020-7582d09b
  Jaarverslag 2020-7582d09bstandaardform-pubplicht-anbi-algemeen 2020-4c3394ed
  standaardform-pubplicht-anbi-algemeen 2020-4c3394ed
 • Beleidsplan 2016-2020
  Beleidsplan 2016-2020
 • Tuingracht 13
  1483AP De Rijp

 • 0299671286
 • http://www.houtenhuis.nl
 • museum@houtenhuis.nl
 • De stichting heeft ten doel het beheer van het museum met de daarin ondergebrachte collectie. Daarnaast stelt de stichting zich ten doel het kweken van belangstelling voor en het verzamelen en in stand houden van alles wat op cultuurhistorisch gebied betrekking heeft op het Schermereiland en omgeving, zowel roerende als onroerende goederen.

 • In de inleiding van het bijgevoegde Beleidsplan 2016-2020 zijn de belangrijkste ambities samengevat.

 • Voorzitter: dhr A.Pilkes
  Secretaris: Mw N Blokdijk-Pilkes
  Penningmeester: Mw.A.M. Eggers-Zijp
  leden: mw M.Hekelaar en de heren M. Schapelhouman, A.J.N.Deckwitz, P.Floore en F.J. Lieman

 • Ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.
 • Het museum kent geen directeursfunctie. De dagelijkse leiding is in handen van de beheerder/conservator.

 • een andere of geen cao. Zie uitleg hieronder.
 • Het personeelsbestand bestaat uit twee personen: de beheerder/conservator voor 0,8 fte en een collectiebeheerder voor 0,6 fte.