logomuseum
 • Stichting Museum In 't Houten Huis
 • 006122619
 • Jaarverslag 2021 Museum In 't Houten Huis-beff6cd2
  Jaarverslag 2021 Museum In 't Houten Huis-beff6cd2standaardform-pubplicht-anbi-algemeen-ib1101z2fol 2021-1528fa73
  standaardform-pubplicht-anbi-algemeen-ib1101z2fol 2021-1528fa73
 • Beleidsplan 2021-2025 Museum In 't Houten Huis-c3219fcb
  Beleidsplan 2021-2025 Museum In 't Houten Huis-c3219fcb
 • Tuingracht 13
  1483AP De Rijp

 • 0299671286
 • http://www.houtenhuis.nl
 • museum@houtenhuis.nl
 • De stichting heeft ten doel het beheer van het museum met de daarin ondergebrachte collectie. Daarnaast stelt de stichting zich ten doel het kweken van belangstelling voor en het verzamelen en in stand houden van alles wat op cultuurhistorisch gebied betrekking heeft op het Schermereiland en omgeving, zowel roerende als onroerende goederen.

 • In de inleiding van het bijgevoegde Beleidsplan 2021-2025 zijn de belangrijkste ambities samengevat.

 • Voorzitter: dhr A.Pilkes
  Secretaris: Mw N Blokdijk-Pilkes
  Penningmeester: Mw.A.M. Eggers-Zijp
  leden: mw M.Hekelaar en de heren M. Schapelhouman, A.J.N.Deckwitz, P.Floore en F.J. Lieman

 • Ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.
 • Het museum kent geen directeursfunctie. De dagelijkse leiding is in handen van de beheerder/conservator.

 • een andere of geen cao. Zie uitleg hieronder.
 • Het personeelsbestand bestaat uit twee personen: de beheerder/conservator voor 0,8 fte en een collectiebeheerder voor 0,6 fte.