Multatuli, Mitkiewicz (1864)
 • Stichting Multatuli Huis
 • 82151603
 • Jaarverslag en Jaarrekening MG en MH 2016
  Jaarverslag en Jaarrekening MG en MH 2016Jaarverslag en jaarrekening Multatuli 2017
  Jaarverslag en jaarrekening Multatuli 2017Jaarverslag-en-jaarrekening-2018-Multatuli-pdf-1
  Jaarverslag-en-jaarrekening-2018-Multatuli-pdf-1Jaarboekje en jaarrekening 2019 Multatuli pdf
  Jaarboekje en jaarrekening 2019 Multatuli pdf
 • Jaarverslag en Jaarrekening MG en MH 2016
  Jaarverslag en Jaarrekening MG en MH 2016Jaarverslag en jaarrekening Multatuli 2017
  Jaarverslag en jaarrekening Multatuli 2017Beleidsplan Multatuli Huis 2017-2020_
  Beleidsplan Multatuli Huis 2017-2020_Jaarverslag-en-jaarrekening-2018-Multatuli-pdf-1
  Jaarverslag-en-jaarrekening-2018-Multatuli-pdf-1Jaarboekje en jaarrekening 2019 Multatuli pdf
  Jaarboekje en jaarrekening 2019 Multatuli pdf
 • Korsjespoortsteeg 20, 1015 AR Amsterdam

 • 0206381938
 • http://www.multatuli-huis.nl
 • info@multatuli-huis.nl
 • Artikel 2 van de statuten

  3.1 De stichting heeft ten doel:
  a het beheren van het Multatuli Huis, gevestigd in het geboortehuis van Eduard Douwes Dekker, aan de Korsjespoortsteeg 20 in Amsterdam,

  b het aangaan van huurovereenkomsten met de eigenaar van het geboortehuis en arbeidsovereenkomsten met de conservator

  c het opzetten en onderhouden van de website ter bevordering van de kennis omtrent de persoon Edurad Douwes Dekke en zijn werken;

  d al hetgeen onmiddelijk of middelijk in verband stande met het bevorderen van de kennis omtrent de persoon Eduard Douwes Dekker en zijn werken

  e het verwerven van middelen om deze activiteiten te kunnen bekostigen, waaronder subsidies, bijdragen van de te Amsterdam gevestigde vereniging: Multatuli Genootschap, hierna: het 'Multatuli Genootschap', en giften

 • - Vergroten van ledenbestand van 300 naar 400
  - Verzorgen van ten minste twee bijeenkomsten per jaar voor leden
  - Uitbrengen van het tijdschrift / jaarboek
  - Bijdrage leveren aan bekostiging Multatuli Huis door overdracht van deel ledengeld aan stichting Multatuli Huis en door sponsoring
  - Bijdragen leveren aan activiteiten om het gedachtengoed van Multatuli onder de aandacht te brengen door publicaties, lezingen e.a.
  - Organiseren van Toesprakentoernooi met Universiteit Leiden en Max Havelaar Academie
  - Als eigenaar in stand houden van collectie handschriften, bibliotheek en andere archivalia van Multatuli

 • Dr. E. Etty, voorzitter
  Drs. A. M. Böhm, vice-voorzitter
  Drs. C.J.M. van den Hoogen, penningmeester
  Mr. T. Phijffer, secretaris
  Dr. D. van der Meulen
  Drs. L. van Hasselt
  Dr. D. Hollanders
  Prof.dr. Ph. Vermoortel

 • Ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.
 • In part-time loondienst

 • CAO Kunsteducatie