Multatuli standbeeld2
 • Multatuli Genootschap

 • 7601025

 • Jaarverslag en Jaarrekening MG en MH 2016

  Jaarverslag en Jaarrekening MG en MH 2016Jaarverslag en jaarrekening Multatuli 2017

  Jaarverslag en jaarrekening Multatuli 2017Jaarverslag-en-jaarrekening-2018-Multatuli-pdf-1

  Jaarverslag-en-jaarrekening-2018-Multatuli-pdf-1
 • Jaarverslag en Jaarrekening MG en MH 2016

  Jaarverslag en Jaarrekening MG en MH 2016Jaarverslag en jaarrekening Multatuli 2017

  Jaarverslag en jaarrekening Multatuli 2017Jaarverslag en jaarrekening 2018 Multatuli pdf

  Jaarverslag en jaarrekening 2018 Multatuli pdf
 • Korsjespoortsteeg 20 1015 AR Amsterdam

 • 0206381938

 • http://www.multatuli-huis.nl
 • info@multatuli-huis.nl

 • Artikel 3 van de statuten 3.1 De vereniging heeft ten doel: a het in of vanwege het Multatuli Huis, het geboortehuis van Eduard Douwes Dekker, aan de Korsjepoortsteeg 20 in Amsterdam, verzamelen en bijeenhouden van boeken en handschriften van Edurad Douwes Dekker en van geschriften, bescheiden, portretten en andere voorwerpen, op hem betrekking hebende of met zijn leven en werken in onmiddelijke of middelijk verband staande b de kennis omtrent zijn persoon en werken te vermeerderen c het ondersteunen van Stichting Multatuli Huis, een stichting met statutaire zetel te Amsterdam, in bestuurlijke en financiële zin

 • - Vergroten van ledenbestand van 300 naar 400 - Verzorgen van ten minste twee bijeenkomsten per jaar voor leden - Uitbrengen van het tijdschrift / jaarboek - Bijdrage leveren aan bekostiging Multatuli Huis door overdracht van deel ledengeld aan stichting Multatuli Huis en door sponsoring - Bijdragen leveren aan activiteiten om het gedachtengoed van Multatuli onder de aandacht te brengen door publicaties, lezingen e.a. - Organiseren van Toesprakentoernooi met Universiteit Leiden en Max Havelaar Academie - Als eigenaar in stand houden van collectie handschriften, bibliotheek en andere archivalia van Multatuli

 • Dr. E. Etty, voorzitter Drs. A. M. Böhm, vice-voorzitter Drs. C.J.M. van den Hoogen, penningmeester Drs. L. van Hasselt Mr. T. Phijffer, secretaris Dr. D. van der Meulen Prof.dr. Ph. Vermoortel

 • ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.

 • In part-time loondienst

 • CAO Kunsteducatie