logo miramar
 • Stichting Zeemuseum Miramar
 • 0085.90.497
 • baten en lasten 2013
  baten en lasten 2013Balans Miramar 31-12-2017 en Omzetten _ kosten 2008-2017
  Balans Miramar 31-12-2017 en Omzetten _ kosten 2008-2017
 • BELEIDSPLAN
  BELEIDSPLANbalans 2013
  balans 2013
 • Vledderweg 25
  8381 AB Vledder

 • 0521 381300
 • http://www.miramar-zeemuseum.nl/
 • info@miramar-zeemuseum.nl
 • De doelstelling van de stichting Zeemuseum Miramar is het beheren en presenteren van het
  erfgoed van Jeanne A.W.Warners, bestaande uit haar grote verzameling natuurhistorische voorwerpen
  (schelpen en andere zeedieren), haar biografische nalatenschap (dagboeken, brieven, foto’s, boeken,
  meubilair etc.) en het museumpand. De stichting streeft tevens naar een voortdurende verbetering van
  de presentatie en naar een verantwoorde uitbreiding van de collectie.
  Het museum wil een breed publiek informeren over het bijzondere leven van juffrouw Warners en
  haar grote passie, de mariene biologie. Hierdoor kan het museum een belangrijke bijdrage leveren aan
  o.a. natuureducatie en milieubesef.

 • Beleid: Zeemuseum Miramar wil zich voortvarend blijven ontwikkelen. Daarbij staan een groei van de bezoekersaantallen, uitbreiding van de collectie en verder ontwikkelen van educatieve mogelijkheden centraal. Aandacht voor tijdelijke tentoonstellingen blijft belangrijk om in de publiciteit te komen en zo bezoekers te trekken. In het voor- en naseizoen wil Miramar meer speciale activiteiten ontwikkelen. Te denken valt aan schoolprojecten en het beschikbaar stellen van het auditorium aan derden, voor aan het museum gerelateerde activiteiten.
  Miramar streeft ernaar om de inzet van vrijwilligers uit te breiden, ter ondersteuning van educatie, collectiebeheer, winkel, horeca en onderhoud van gebouw en tuin.

  :
  • Voor de kinderen is er altijd wat te doen in de vorm van speciale activiteiten (voornamelijk in de vakanties) zoals workshops en excursies en het zoeken van schelpen in het museum, in de vloedlijn en leuke speurtochten.
  • Miramar Zeemuseum ontwikkelt educatieve lessen en activiteiten voor scholen. Deze lessen sluiten aan op de tussendoelen en leerlijnen van TULE zoals ontwikkeld door SLO, het expertisecentrum voor leerplanontwikkeling.
  • Miramar Zeemuseum biedt ook de mogelijk om van zakelijke diensten gebruik te maken zoals zaalverhuur.
  • In de winkel, die gratis toegankelijk is, kan men prachtige sieraden aanschaffen voor een redelijke prijs. Verkopen van souvenirs, fossielen en schelpen.
  • Tevens zijn aanwezig een museumcafé en terras.

 • Maurits van Geel (voorzitter)
  Jan Nijman (secretaris)
  Gert Veld (penningmeester)
  Erik van Schelven (bestuurslid)
  Paul Albers (bestuurslid)

 • Ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.
 • Statutair is vastgelegd dat de bestuursleden geen beloning genieten voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

 • Het museum wordt gerund door een beheerder/coördinator . De beheerder heeft een betaalde fulltime-functie.

 • een andere of geen cao. Zie uitleg hieronder.
 • geen overig personeel