• Stichting Levend Paardenmuseum de Hollandsche Manege
 • 8525 68 721
 • Financiele_afrekening(2013)
  Financiele_afrekening(2013)
 • VrijwilligersbeleidLPM(2014-2017)v1.3
  VrijwilligersbeleidLPM(2014-2017)v1.3
 • 020-618 0942
 • http://www.levendpaardenmuseum.nl
 • contact@levendpaardenmuseum.nl
 • De missie van het LPM is de paardrijkunst en de wereld van het paard aan een zo’n breed mogelijk publiek te presenteren in zijn historische, monumentale omgeving: de Hollandsche Manege.

 • Alle activiteiten hebben tot doel is het bevorderen van de belangstelling en het inzicht in de klassieke rijkunst, haar geschiedenis, ontwikkeling en betekenis in relatie tot de geschiedenis van de Hollandsche Manege. Meer informatie de verdere uitwerking hiervan voor de komende drie jaar kunt u nalezen in ons beleidsplan (2013-­2016).
  Het jaar 2013 en de eerste helft van 2014 staat in het teken van oprichting van het museum, met de taken van informeren, onderzoeken, collectioneren en organiseren.
  Al onze activiteiten voeren wij vanuit de waarden Participatie, Duurzaamheid en Kwaliteit.

 • Charles France – voorzitter
  Arnold Diemer – secretaris
  Hessel Dik – penningmeester
  Emile Bruls - bestuurslid
  Vincent Valk - bestuurslid

  Antoon Ott – juridisch adviseur

 • Ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.
 • Stichting Levend Paardenmuseum de Hollandsche Manege volgt een aantal richtlijnen voor het hanteren van goed, verantwoord en transparant bestuur. Met de oprichting in februari 2013 onderschrijft de stichting het bestuur-­‐model, zoals beschreven in de Code Cultural Governance, pas toe of leg uit en past deze volledig toe.

 • een andere of geen cao. Zie uitleg hieronder.
 • De organisatie zit in de oprichtingsfase. Momenteel draait het museum nog op de inzet van een zelfstandig ingehuurde kracht voor de opzet van de fysieke en administratieve organisatie (0,4 fte). De overige medewerking vindt plaats op vrijwillige basis.