• Stichting Musea de Bevelanden
 • 850054370
 • Vastgestelde jaarstukken 2019
  Vastgestelde jaarstukken 2019
 • vastgestelde meerjarenbegroting 2021-2024
  vastgestelde meerjarenbegroting 2021-2024Vastgesteld Beleidsplan Stichting Musea De Bevelanden 2021-2024.docx
  Vastgesteld Beleidsplan Stichting Musea De Bevelanden 2021-2024.docx
 • Singelstraat 13
  4461 HZ Goes

 • 0113228883
 • http://historischmuseumdebevelanden.nl
 • info@hmdb.nl
 • Het in stand houden van het Historisch Museum de Bevelanden te Goes en het Fruitteeltmuseum te Kapelle, alsmede het in stand houden van andere musea op Zuid- en Noord-Beveland. Het bevorderen van de kennis van de geschiedenis van Zuid- en Noord-Beveland. Het bevorderen van permanente educatie dmv exposities en ander aan musea geëigende middelen. Voorts al hetgeen rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn in de ruimste zin des woords.

 • zie vastgesteld beleidsplan.

 • Mevr. M.J. Laport, voorzitter

  Dhr. A. van Liere, secretaris

  Mevr. M.M. Koeleman, penningmeester

  Dhr. C.C.M. Lelkens, lid

  Dhr. S.W.G.M. Kramer, waarnemend voorzitter

 • Ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.
 • Car-UWO ambtenaren gemeente Goes

 • CAR-UWO
 • Car-uwo AMBTENAREN Gemeente Goes