• Stichting Musea de Bevelanden
 • 850054370
 • Stichting Musea de Bevelanden - Jaarrekening 2020 WAS GETEKEND-91e6ac03
  Stichting Musea de Bevelanden - Jaarrekening 2020 WAS GETEKEND-91e6ac03
 • vastgestelde meerjarenbegroting 2021-2024
  vastgestelde meerjarenbegroting 2021-2024Vastgesteld Beleidsplan Stichting Musea De Bevelanden 2021-2024.docx
  Vastgesteld Beleidsplan Stichting Musea De Bevelanden 2021-2024.docx2020 standaardform-pubplicht-anbi-algemeen-69f56a7e
  2020 standaardform-pubplicht-anbi-algemeen-69f56a7e
 • Singelstraat 13
  4461 HZ Goes

 • 0113228883
 • http://historischmuseumdebevelanden.nl
 • info@hmdb.nl
 • Het in stand houden van het Historisch Museum de Bevelanden te Goes en het Fruitteeltmuseum te Kapelle, alsmede het in stand houden van andere musea op Zuid- en Noord-Beveland. Het bevorderen van de kennis van de geschiedenis van Zuid- en Noord-Beveland. Het bevorderen van permanente educatie dmv exposities en ander aan musea geëigende middelen. Voorts al hetgeen rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn in de ruimste zin des woords.

 • zie vastgesteld beleidsplan.

 • Mevr. J. Ossewaarde, voorzitter

  Dhr. R.T. Scheepe, secretaris

  Dhr. A.J. van Liere, penningmeester

  Dhr. C.C.M. Lelkens, lid

  Mevr. M.M. Koeleman, lid

  Mevr. M.J. Laport, lid

 • Ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.
 • CAO ambtenaren gemeente Goes

 • CAR-UWO
 • CAO AMBTENAREN Gemeente Goes