Historisch museum de Bevelanden/ Fruitteeltmuseum

 • Stichting Musea de Bevelanden

 • 850054370

 • jaarstukken 2017 gewaarmerkt
  jaarstukken 2017 gewaarmerkt
 • Beleidsplan perspectief na 2013 def met bijlagen
  Beleidsplan perspectief na 2013 def met bijlagen
 • Singelstraat 13 4461 HZ Goes

 • 0113228883

 • http://historischmuseumdebevelanden.nl
 • info@hmdb.nl

 • Het in stand houden van het Historisch Museum de Bevelanden te Goes en het Fruitteeltmuseum te Kapelle, alsmede het in stand houden van andere musea op Zuid- en Noord-Beveland. Het bevorderen van de kennis van de geschiedenis van Zuid- en Noord-Beveland. Het bevorderen van permanente educatie dmv exposities en ander aan musea geëigende middelen. Voorts al hetgeen rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn in de ruimste zin des woords.

 • wordt nog aangevuld

 • Dhr. APM Wevers, voorzitter Dhr. GP Geelhoed, secretaris Mevr. M.M. Koeleman, penningmeester Mevr. G. van Hout-Habing, lid Dhr. S. Kramer,lid

 • ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.

 • Car-UWO ambtenaren gemeente Goes

 • CAR-UWO

 • Car-uwo AMBTENAREN Gemeente Goes

Over

Deze site is gemaakt in opdracht van de Federatie van Werkgeversverenigingen in de Cultuur (FC). De FC is het overkoepelende platform waarin alle grote Nederlandse brancheorganisaties uit de culturele sector zijn verenigd.

Contact

Federatie Cultuur
Postbus 2579
1000 CN AMSTERDAM
anbi@federatiecultuur.nl
Federatie Cultuur