• Stichting Musea de Bevelanden
 • 850054370
 • jaarstukken 2017 gewaarmerkt
  jaarstukken 2017 gewaarmerktSt. Musea de Bevelanden - jaarrekening 2018 WAS GETEKEND
  St. Musea de Bevelanden - jaarrekening 2018 WAS GETEKEND
 • definitief verslag Symposium 17 mei 2017 Goes MK
  definitief verslag Symposium 17 mei 2017 Goes MK
 • Singelstraat 13
  4461 HZ Goes

 • 0113228883
 • http://historischmuseumdebevelanden.nl
 • info@hmdb.nl
 • Het in stand houden van het Historisch Museum de Bevelanden te Goes en het Fruitteeltmuseum te Kapelle, alsmede het in stand houden van andere musea op Zuid- en Noord-Beveland. Het bevorderen van de kennis van de geschiedenis van Zuid- en Noord-Beveland. Het bevorderen van permanente educatie dmv exposities en ander aan musea geëigende middelen. Voorts al hetgeen rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn in de ruimste zin des woords.

 • wordt nog aangevuld

 • Mevr. M.J. Laport, voorzitter

  Dhr. GP Geelhoed, secretaris

  Mevr. M.M. Koeleman, penningmeester

  Mevr. G. van Hout-Habing, lid

  Dhr. S. Kramer,lid

 • Ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.
 • Car-UWO ambtenaren gemeente Goes

 • CAR-UWO
 • Car-uwo AMBTENAREN Gemeente Goes