• Stichting Musea de Bevelanden

 • 850054370

 • jaarstukken 2017 gewaarmerkt
  jaarstukken 2017 gewaarmerkt
 • definitief verslag Symposium 17 mei 2017 Goes MK
  definitief verslag Symposium 17 mei 2017 Goes MK
 • Singelstraat 13 4461 HZ Goes

 • 0113228883

 • http://historischmuseumdebevelanden.nl
 • info@hmdb.nl

 • Het in stand houden van het Historisch Museum de Bevelanden te Goes en het Fruitteeltmuseum te Kapelle, alsmede het in stand houden van andere musea op Zuid- en Noord-Beveland. Het bevorderen van de kennis van de geschiedenis van Zuid- en Noord-Beveland. Het bevorderen van permanente educatie dmv exposities en ander aan musea geëigende middelen. Voorts al hetgeen rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn in de ruimste zin des woords.

 • wordt nog aangevuld

 • Dhr. APM Wevers, voorzitter Dhr. GP Geelhoed, secretaris Mevr. M.M. Koeleman, penningmeester Mevr. G. van Hout-Habing, lid Dhr. S. Kramer,lid

 • ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.

 • Car-UWO ambtenaren gemeente Goes

 • CAR-UWO

 • Car-uwo AMBTENAREN Gemeente Goes