Logo DM Kop en Voet
 • Stichting Drukkerijmuseum Meppel
 • NL008036950B01
 • DMM verslag 2021 DEF-85ce09bb
  DMM verslag 2021 DEF-85ce09bb
 • Drukkerijmuseum.Beleidsplan DM
  Drukkerijmuseum.Beleidsplan DM
 • Kleine Oever 11
  7941 BK Meppel

 • 0522-242565
 • http://www.drukkerijmuseum-meppel.nl
 • info@drukkerijmuseum-meppel.nl
 • Behoud en tonen van oude beroepen(immaterieel erfgoed) zoals drukkers, handzetters, binders en papierscheppers.
  Tonen van de druk- en zetkunst door middel van oude machines en het in levende vorm (oude beroepen uitgevoerd door vrijwilligers). Naast het tonen is ook het beheer van Historische drukpersen onderdeel van de stichting.

 • De stichting stelt zich ten doel de waardevolle traditie van vijf eeuwen boekdrukkunst, als visuele communicatievorm en als kunstuiting te bewaren en gestalte te geven, alsmede om de grafische techniek in de ruimste zin bekendheid te geven.
  De stichting tracht dit doel te bereiken door:
  - het stichten en in stand houden van een grafisch historisch museum.
  - het tentoonstellen, permanent of tijdelijk, van machines, gereedschappen en producten betrekking hebbende op het grafisch ambacht en de grafische traditie.
  - het verzamelen, in eigendom verkrijgen en respectievelijk beheren van historische authentieke grafische gereedschappen, apparatuur en producten.
  - alle andere wettige middelen, die tot het doel van de stichting dienstig kunnen zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

  Financiën en vermogen
  De financiële situatie van het Drukkerijmuseum wordt in de afgelopen jaren gekenmerkt door een solide beleid. De financiering vindt plaats door een substantiële subsidie van de gemeente Meppel. Naast de subsidie genereert het Drukkerijmuseum eigen inkomsten door het trekken van betalende bezoekers. Dit is onder andere ook door deel te nemen aan de Museumjaarkaart van de Museumvereniging. Voor hogere uitgaven die niet passen in de begroting van het Drukkerijmuseum word een beroep gedaan op fondsen. Het bestuur beheerd het vermogen en geeft jaarlijks zijn goedkeuring voor balanswijzigingen. Het vermogen mag alleen gebruikt worden voor het voorruit helpen van het tonen van het grafisch erfgoed en het aankopen van grafisch erfgoed in de breedste zin. Bij opheffing van de stichting zal het vrijgekomen vermogen besteed worden aan erfgoed organisaties die zich inzetten voor behoud van het Nederlandse grafisch erfgoed.

 • Bestuurders Stichting Drukkerijmuseum Meppel
  van Ittersum, Stein
  Voorzitter sinds 01-04-2008
  Nagelkerke, Jacobus
  Lid sinds 01-02-2010
  Hattink, Walter
  Penningmeester sinds 01-11-2013
  Schilperoord, Jan Nicolaas Robert
  Lid sinds 01-03-2015
  Mellema, Wobbe
  Secretaris sinds 18-03-2020

 • Ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.
 • Geen.

 • een andere of geen cao. Zie uitleg hieronder.
 • Het museum bestaat voornamelijk uit vrijwilligers! De weinige betaalde mensen worden betaald volgens de algemene wettelijk geldende regels en voorwaarden.