• Stichting Female Economy
 • 850060722
 • Zina Jaarrekening 2019 per 19052020 gecomprimeerd-312a36d1
  Zina Jaarrekening 2019 per 19052020 gecomprimeerd-312a36d1
 • ZINA Bestuursverslag getekend 2019-6fc3ec62
  ZINA Bestuursverslag getekend 2019-6fc3ec62Zina-Ondernemingsplan-69cc8e78
  Zina-Ondernemingsplan-69cc8e7820160927Toelichting-8f72cc50
  20160927Toelichting-8f72cc50Meerjarenbegroting+toelichting17-20-f594a993
  Meerjarenbegroting+toelichting17-20-f594a993
 • Herenmarkt 10 3H
  1013 ED Amsterdam

 • 0205535126
 • http://www.femaleeconomy.nl
 • info@femaleeconomy.nl
 • De stichting heeft ten doel:
  1 een Kunst en Cultuur Platform te zijn voor Zachtmoedige Confrontatie van het Dagelijkse soms Rauwe maar Wonderschone leven;het bevorderen en faciliteren van kunstzinnige uitingen in de multiculturele samenleving; het bevorderen en faciliteren van innovatieve interculturaliteit binnen de kunst en cultuursector; het stimuleren van het respect voor de eigen en de andere culturen;het bevorderen en faciliteren van emancipatoire processen in de multiculturele samenleving door het aanbod van oorspronkelijke vormen; het bevorderen van afname van angst. De stichting beoogt geen winst.

 • Het genereren van een breder aanbod van kunst- en cultuuractiviteiten.
  Samenwerking met (inter)nationale culturele en maatschappelijke organisaties, personen of festivals, die zich bezig houden met het bevorderen van emancipatoire, cohesie bevorderende kunst- en cultuuruitingen.
  De stichting wil vanuit een sterke maatschappelijke betrokkenheid, en diepe, humane, oprechte belangstelling zoeken naar integratie vanuit beide kanten en deze bevindingen vertalen naar aparte,niet bestaande aanvullingen op het kunst en cultuuraanbod in Nederland.

 • Carolien Gehrels | Voorzitter
  Abdel Nassiri | Secretaris
  Nadia Moussaid | lid
  Erik Varwijk | lid

 • Ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.
 • Directie Female Economy valt on CAO Toneel en Dans

 • CAO theater