• Stichting Acteursgroep Wunderbaum
 • 8190.02.215
 • Publicatie cijfers 2015 - Stichting Acteursgroep Wunderbaum
  Publicatie cijfers 2015 - Stichting Acteursgroep Wunderbaum
 • Beleids- en activiteitenplan 2015
  Beleids- en activiteitenplan 2015
 • Schouwburgplein 25, 3012 CL Rotterdam

 • 010-4044111
 • http://wunderbaum.nl
 • info@wunderbaum.nl
 • Via het maken van theater een actieve rol spelen in het debat rond maatschappelijke thema’s die zich in de nabije toekomst aandienen (radicalisering, armoede, collectieve depressiviteit, integratie) en de verdere ontwikkeling in eigen theatrale esthetiek om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling in de theaterkunst in Nederland. Voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

 • Zie het document 'Beleids- en activiteitenplan 2015' voor een uitgebreide toelichting van de visie en de programmering.

 • Enig bestuurslid is E. Walraven. Daarnaast heeft Stichting Wunderbaum een Raad van Toezicht, bestaande uit vier leden:
  J.P.M. Baeten
  H. Andersson
  W. Weisglas
  D. Molenaar

 • Hebben een ander beloningsbeleid. Zie uitleg hieronder.
 • De beloning voor de bestuurders is getoetst aan de vanaf 1 januari 2013 geldende wetgeving: Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).

 • CAO theater

 • CAO theater