• Stichting WArd/waRD

 • 8201.20.236

 • Jaarrekening WArd-waRD 2014

  Jaarrekening WArd-waRD 2014
 • Ondernemersplan WArd waRD 2013-2016

  Ondernemersplan WArd waRD 2013-2016Jaarverslag WArd-waRD 2014

  Jaarverslag WArd-waRD 2014
 • 06-11267977

 • http://www.wardward.nl
 • info@wardward.nl

 • Stichting WArd/waRD is opgericht om het choreografisch werk van Ann Van den Broek mogelijk te maken. WArd/waRD oefent haar activiteiten zowel op nationaal als internationaal vlak uit. Het werkterrein omvat met name de dans, maar ook de beeldende en audiovisuele kunsten, theater en muziek.

 • zie hiervoor het ondernemersplan

 • Marthijn Stam | Voorzitter / secretaris Fons Dejong | lid

 • ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.

 • Het bestuur stelt het contract op met de directie waarbij de CAO Theater en Dans leidend is. Verder worden de richtlijnen gehanteerd die door de Nederlandse Associatie Podiumkunsten zijn vastgesteld.

 • CAO dans