WWlogo-zw-zonder vzw-93f3bf9e
 • Stichting WArd/waRD
 • 8201.20.236
 • Financieel jaarverslag WArd-waRD 2021 FINAL-d0a56eb1
  Financieel jaarverslag WArd-waRD 2021 FINAL-d0a56eb1
 • Meerjarenbeleidsplan-2021-2024-233ea736
  Meerjarenbeleidsplan-2021-2024-233ea736
 • Postbus 2264, 3000CG Rotterdam

 • 06-14246790
 • http://wardward.nl
 • info@wardward.nl
 • Stichting WArd/waRD is opgericht om het choreografisch werk van Ann Van den Broek mogelijk te maken. WArd/waRD oefent haar activiteiten zowel op nationaal als internationaal vlak uit. Het werkterrein omvat met name de dans, maar ook de beeldende en audiovisuele kunsten, theater en muziek.

 • zie hiervoor het Meerjarenbeleidsplan 2021-2024

 • Bongers, Hugo Cornelis | Voorzitter
  de Jong, Jacqueline | lid
  Welling, Karen Olga Helen | lid
  Jansen, Wilhelmus Dionysius | Penningmeester

 • Ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.
 • Het bestuur stelt het contract op met de directie waarbij de CAO Theater en Dans leidend is. Verder worden de richtlijnen gehanteerd die door de Nederlandse Associatie Podiumkunsten zijn vastgesteld.

 • CAO dans