Toneelschuur Producties
 • Stichting Toneelschuur Producties
 • 0069.82.675
 • Jaarverslag STP 17 geheel corr dd 19 4 18
  Jaarverslag STP 17 geheel corr dd 19 4 18
 • Lange Begijnestraat 9
  2011 HH Haarlem

 • 023-5173900
 • http://www.toneelschuurproducties.nl
 • informatie@toneelschuur.nl
 • De stichting heeft ten doel het vervaardigen en uitvoeren van producties op het gebied van toneel en andere kunstvormen en wel aanvullend en ten behoeve van de stichting "De Toneelschuur", gevestigd te Haarlem, ten behoeve van derden en voor zichzelf en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houden of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
  De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door alle wettige middelen welke tot het gestelde doel kunnen leiden.

 • Zie bestuursverslag 2017

 • Zie de bijlage van het jaarverslag 2017

 • Ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.
 • zie jaarverslag voor de financiele verantwoording over 2017

 • CAO theater
 • CAO Theater en Dans