Logo TGM kleiner
 • Stichting Toneelgroep Maastricht
 • 003964371
 • Jaarrekening 2020 DEF gecomprimeerd-9194c6a2
  Jaarrekening 2020 DEF gecomprimeerd-9194c6a2
 • WNT 2020-c03e1ab1
  WNT 2020-c03e1ab1
 • Bestuursverslag 2020 DEF-8c9e4a37
  Bestuursverslag 2020 DEF-8c9e4a37
 • Plein 1992 nr. 15, 6221 JP Maastricht

 • 043-3503040
 • http://www.toneelgroepmaastricht.nl
 • post@toneelgroepmaastricht.nl
 • Toneelgroep Maastricht is één van de acht grote theatergezelschappen van Nederland. Vanuit ons eigen theater aan de Maas, de Bordenhal, maken we warm, muzikaal en spraakmakend theater voor een breed publiek, zowel voor de stad en de regio Limburg als voor de rest van het land.

  Doelstelling van de stichting volgens de statuten is 'het mogelijk maken, ontwikkelen, bevorderen en het in administratieve, financiele, artistieke en technische zin begeleiden van activiteiten, welke gericht zijn op theatervormen, met inbegrip van film- en videoprojecten in de ruimste zin des woords ten behoeve van algemeen cultureel nut: alsmede het in stand houden en begeleiden van een of meer podiumkunstondernemingen die wezenlijk aan bovengemelde doelstelling bijdragen.'

 • Servé Hermans en Michel Sluysmans verankeren Toneelgroep Maastricht in het Limburgse land en richten van daaruit hun blik op de wereld. Een liefdevolle blik die zich vertaalt in warme en muzikale voorstellingen over mensen met wie wij ons kunnen identificeren. Of het nou gaat om de naar liefde hunkerende schrijver in Brieven uit Genua, de gelukzoekers in La Superba, of de architecte die terugkeert naar haar geboortestreek in Ich bau dir ein Schloss, hun verlangens zijn universeel; je één keer gezien te mogen voelen in wie je bent, bevestigd door de geliefden om je heen.

 • Toneelgroep Maastricht heeft een Raad van Toezicht-structuur. Het bestuur bestaat vanaf 1 januari 2020 uit dhr. Servé Hermans (algemeen directeur-bestuurder) en Michel Sluysmans (algemeen directeur-bestuurder). De Raad van Toezicht bestaat per
  1 januari 2020 uit mevr. O. Wolfs (voorzitter), dhr. L. Swinkels, mevr. E. Lansu, dhr. J. Monsewije, dhr. J. Trienes (vice-voorzitter) en mevr. J. Oerlemans.

 • Hebben een ander beloningsbeleid. Zie uitleg hieronder.
 • Beloning van de directeur-bestuurders geschiedt volgens richtlijnen van de CAO Toneel en Dans. De leden van de Raad van Toezicht verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd.

 • Beloning geschiedt volgens de CAO Toneel en Dans.

 • een andere of geen cao. Zie uitleg hieronder.
 • Toneelgroep Maastricht werkt voor al haar medewerkers volgens de CAO Toneel en Dans 2020-2021.