De Horde - logo tape - bruin geel
 • Stichting Theatergroep De Horde
 • 3903114
 • Jaarrekening 2020
  Jaarrekening 2020Jaarverslag 2020
  Jaarverslag 2020Jaarrekening 2021
  Jaarrekening 2021Jaarverslag 2021
  Jaarverslag 2021Jaarrekening en bestuursverslag 2022
  Jaarrekening en bestuursverslag 2022
 • Daalseweg 262
  6523 CD Nijmegen

 • 024-3600588
 • https://theatergroepdehorde.nl/
 • hallo@theatergroepdehorde.nl
 • Stichting Theatergroep De Horde heeft als doel het realiseren en stimuleren van een rijk aanbod van podiumkunsten voor jonge mensen. Om het doel te bereiken maakt de stichting podiumkunstactiviteiten mogelijk voor jonge mensen en voor anderen die belangrijk zijn in het leven en leren van jonge mensen. Primair richt de stichting zich daarbij op het faciliteren en ondersteunen van Theatergroep De Horde. Dat doet de stichting met een duidelijke visie op podiumkunsten en op vragen en uitdagingen die voor jonge mensen belangrijk zijn. Dat doet zij, onder andere, door:

  * het maken, produceren en uitvoeren van professionele voorstellingen en educatieve projecten voor jonge mensen;

  * het openstellen van haar locatie(s) voor podiumkunstactiviteiten;

  * het ontwikkelen en organiseren van publieksgerichte activiteiten;

  * het ontwikkelen en mogelijk maken van ondersteunende activiteiten die bijdragen aan het voortbestaan van Theatergroep De Horde.

  Stichting Theatergroep De Horde is gevestigd in Het Badhuis in Nijmegen. Artistiek directeur is Ramses Graus. De zakelijke leiding is in handen van Froukje van Dooren. De stichting streeft met haar activiteiten niet het behalen van winst na.

 • Met Theater Het Badhuis in Nijmegen als stevige thuisbasis richt De Horde zich op landsdeel oost en van daaruit het hele land. We willen het aanbod van jeugdpodiumkunsten in het oosten van Nederland weer op peil brengen. Dat doen we met artistiek onderscheidende professionele voorstellingen, veel ruimte voor jonge makers om hun talenten te vinden én door nauwe samenwerking met andere makers, organisaties en podia in het oosten. Hiermee springt De Horde in het gat dat door het verdwijnen van haar voorganger Kwatta is ontstaan.

  De Horde maakt beeldend theater gebaseerd op diverse speelstijlen. Het publiek ziet daarbij hoe dit wordt gedaan. De Horde kenmerkt zich dan ook door drie elementen:

  1. Binnen de voorstellingen worden combinaties van speltechnieken als objecttheater, muziek, spel, multimedia en maquettes ingezet.

  2. Met de afwisselende inzet van technieken ontstaat variatie in schaal en een veelheid aan perspectieven

  3. De Horde laat het verhaal zien én hoe dit wordt gemaakt: voor de ogen van het publiek met alles wat voor handen is. Als een open keuken, waarin alles mag worden gezien. Transparantie is het sleutelwoord. Fantasie en gedachten de vrije loop laten het resultaat.

  Onze kerndoelgroep bestaat uit liefhebbers van theater voor jonge mensen, schoolgroepen, buurtbewoners en een vrij publiek. We bespelen kleine en middelgrote zalen en in coproductie, de grote zalen. Ook reizen we met daglichtvoorstellingen naar scholen toe.

  In de periode 2025-2028 (co-)produceert De Horde twaalf voorstellingen: elk jaar tenminste twee. Om de grote personele en financiële investeringen die hiermee gepaard gaan duurzamer in te zetten, nemen we producties waar mogelijk na twee jaar in reprise. Binnen alle voorstellingen, maar ook via stages, ontwikkeltrajecten en residenties is er veel aandacht voor de verschillende fasen van talentontwikkeling.

  De Horde is een groep mensen die samen de (theater)wereld bestormt en bevraagt. Ze is open voor iedereen die met ons wil optrekken. Daarom staan we open voor samenwerking met culturele en maatschappelijke instellingen – van schouwburgen en musea tot theatergezelschappen en orkesten.

  De werkzaamheden worden aangestuurd vanuit een heldere bestuursfunctie en een professionele governance. In onze werkwijze speelt duurzaamheid een centrale rol. Dat betekent dat we inzetten op hergebruik van materialen en rekwisieten en reprises van voorstellingen.

 • dhr. M.E, van Rensch MSc (voorzitter)
  dhr. Mr. S.V.M. Stevens (penningmeester)
  dhr. Prof. Dr. G.J.A. Hummels (secretaris)
  mw. H.P. Schoeman (lid)

 • Ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.
 • Waar dat gepast is kunnen bestuurders aanspraak maken op vergoeding van uitgaven die direct zijn gemoeid met de uitoefening van hun functie. 

 • cao Toneel en Dans

 • CAO theater