A RAST LOGO
 • stichting RAST - Nederlands-Turks theateratelier
 • 809541403807
 • jaarrekeningRAST2016ANBI
  jaarrekeningRAST2016ANBIJR 2017 Stichting RAST signed
  JR 2017 Stichting RAST signedTheater RAST jaarverslag 2018 FPK getekend incl jaarrekening bestuursverslag-gecomprimeerd
  Theater RAST jaarverslag 2018 FPK getekend incl jaarrekening bestuursverslag-gecomprimeerdBestuursverslag jaarrekening en accountantsverklaring RAST 2019
  Bestuursverslag jaarrekening en accountantsverklaring RAST 2019Jaarrekening 2020 Stichting RAST website inclusief accountantsverklaring-a5e11472
  Jaarrekening 2020 Stichting RAST website inclusief accountantsverklaring-a5e11472Jaarrekening accountantsverklaring RAST 2021
  Jaarrekening accountantsverklaring RAST 2021RAST jaarrekening 2022 site
  RAST jaarrekening 2022 site
 • jaarverslag 2016 RAST-signed
  jaarverslag 2016 RAST-signedBestuursverslag 2017
  Bestuursverslag 2017Theater RAST jaarverslag 2018 FPK getekend incl jaarrekening bestuursverslag-gecomprimeerd
  Theater RAST jaarverslag 2018 FPK getekend incl jaarrekening bestuursverslag-gecomprimeerdBestuursverslag RAST 2019
  Bestuursverslag RAST 2019Bestuursverslag RAST 2020 website-e963f911
  Bestuursverslag RAST 2020 website-e963f911RAST bestuursverslag 2021 getekend
  RAST bestuursverslag 2021 getekendRAST jaarverslag 2022 site
  RAST jaarverslag 2022 site
 • Meerjarenbeleidsplan en Formulier publicatieplicht ANBI zijn te vinden op https://www.rast.nl/over-ons/missie/

 • Bos en Lommerweg 191
  1055 DT Amsterdam

 • 020-5800384
 • http://www.rast.nl
 • info@rast.nl
 • De stichting heeft ten doel:
  a. Het bieden van een podium en werkplaats aan interculturele theatermakers;
  b. Jongeren en volwassenen kennis te laten maken met theater en kunsten in het algemeen en het bevorderen van hun deelname aan gevestigde theater- en kunstopleidingen.
  c. Het bevorderen van theater- en kunstuitwisseling tussen Nederland en Turkije; en voorst al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

 • Het zit in het dna van Theater Rast om een vanzelfsprekende verbinding te onderhouden met de wereld om ons heen. Rast is en blijft artistiek nauw verbonden met Amsterdam(-West), met de diaspora in de Europese steden en met de mediterrane oorsprong van de artistieke leiders, Şaban Ol en Celil Toksöz.
  Theater Rast vertelt via voorstellingen verhalen. Verhalen die verteld moeten worden omdat ze gaan over wat ons nu raakt, over de tragiek van, en het optimisme over de diverse samenleving, hier en over de grens. Rast heeft de kracht een persoonlijk gezicht te geven aan conflicten en culturen die voor het gros van ons publiek abstract, onbekend of ver van hun bed lijken.
  De ambitie van Theater Rast is uitgewerkt in het volgende plan
  • Voorstellingen voor en met de buurt, het stadsdeel West;
   Verhalen van buurtbewoners i.s.m. De Werkelijkheid en Cordaan in Amsterdam West en Oost,
  • Voorstellingen in Amsterdam met daarnaast landelijke dekking. Voorstellingen die afgerond worden met publieksgesprekken over de inhoud. Een aantal voorstellingen wordt voor scholen gespeeld, waaraan een lessenpakket is verbonden.
  • Voorstellingen in zalen en op locatie waarin de acteurs hun persoonlijke verhaal verwerken in de voorstelling zoals De Vlucht van de Granaatappel en George en Eran lossen de Wereldvrede op;
  • Een internationale productie die kan toeren in Europese, Turkse en Koerdisch-talige steden in West-Europa, Turkije, Armenie.
  • Jaarlijks begeleidingstraject voor nieuwe makers.

 • voorzitter: mevr. A. Özalp
  penningmeester: dhr. M. Bednarksi
  secretaris: mevr. M. Wüst
  lid: mevr. S. van der Kooi
  lid: mevr. E. Hajian

 • Ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.
 • Het salaris van de artistieke en zakelijke directie is gebaseerd op de CAO Toneel en Dans en valt ruim onder de norm die is vastgesteld in de wet normering topinkomens.

 • CAO theater