AS Fonds zwart-11a9811e
 • Stichting Amsterdam Sinfonietta Fonds
 • 813496305
 • Jaarverslag Stichting Vrienden van Amsterdam Sinfonietta 2018
  Jaarverslag Stichting Vrienden van Amsterdam Sinfonietta 2018Jaarverslag Stichting Vrienden van Amsterdam Sinfonietta 2019
  Jaarverslag Stichting Vrienden van Amsterdam Sinfonietta 2019Jaarverslag Stichting Vrienden van Amsterdam Sinfonietta 2020
  Jaarverslag Stichting Vrienden van Amsterdam Sinfonietta 2020Jaarrekening Stichting Amsterdam Sinfonietta Fonds 2021
  Jaarrekening Stichting Amsterdam Sinfonietta Fonds 2021
 • Formulier Publicatieplicht Belastingdienst over 2020
  Formulier Publicatieplicht Belastingdienst over 2020Formulier Publicatieplicht Belastingdienst over 2021
  Formulier Publicatieplicht Belastingdienst over 2021
 • Piet Heinkade 5
  1019 BR Amsterdam

 • 020-5270770
 • https://sinfonietta.nl
 • fonds@sinfonietta.nl
 • De stichting heeft ten doel het verwerkven van gelden om daarmee de Stichting Amsterdam Sinfonietta dan wel haar rechtsopvolger onder algemene titel financieel te ondersteunen ten behoeve van

  A- het in stand houden van Amsterdam Sinfonietta dat tot voornaamste taak heeft het geven van concerten en het maken van geluidsopnames al dan niet met beeld, in eigen exploitatie of in opdracht van anderen; en
  B- het bevorderen van muziek voor strijkers als kunstvorm in het algemeen, en al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevordeljjk kan zijn.

 • De stichting richt zich voornamelijk op het beheer, behoud en de uitbreiding van particuliere donaties. Dit doet de stichting door middel van persoonlijk contact met de Vrienden van het orkest en de concertbezoekers en aan de hand van wervingsacties. Voor de aankomende jaren ligt de focus op het verwerven van meer grotere giften en eenmalige donaties, mede omdat uitbreiding van het aantal Vrienden met structurele kleinere bijdragen de afgelopen tijd niet gemakkelijk is gebleken. Het bestuur stelt jaarlijks in overleg een bedrag vast dat vanuit het eigen vermogen wordt uitgekeerd aan de Stichting Amsterdam Sinfonietta.

 • Voorzitter: Dhr. H.R. Langeveld
  Penningmeester: Dhr. R.D. Mendes de Leon
  Secretaris: Mevr. M.L.W. Vehmeijer-Verloop
  Lid: Dhr. D. Majtlis

 • Ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.
 • Stichting Amsterdam Sinfonietta Fonds heeft geen directeur. De activiteiten worden rechtstreeks aangestuurd en uitgevoerd door het bestuur.

 • een andere of geen cao. Zie uitleg hieronder.
 • Stichting Amsterdam Sinfonietta Fonds heeft geen eigen personeel. Uitvoerende taken worden gedaan door vrijwilligers.