Vrienden_van_AS Logo
 • Stichting Vrienden van Amsterdam Sinfonietta
 • 813496305
 • Jaarverslag Stichting Vrienden van Amsterdam Sinfonietta 2018
  Jaarverslag Stichting Vrienden van Amsterdam Sinfonietta 2018Jaarverslag Stichting Vrienden van Amsterdam Sinfonietta 2019
  Jaarverslag Stichting Vrienden van Amsterdam Sinfonietta 2019Jaarverslag Stichting Vrienden van Amsterdam Sinfonietta 2020
  Jaarverslag Stichting Vrienden van Amsterdam Sinfonietta 2020
 • Formulier Publicatieplicht Belastingdienst over 2020
  Formulier Publicatieplicht Belastingdienst over 2020
 • Piet Heinkade 5
  1019 BR Amsterdam

 • 020-5270770
 • https://sinfonietta.nl
 • vrienden@sinfonietta.nl
 • De stichting heeft ten doel het verlenen van financiële en morele hulp aan de Stichting Amsterdam Sinfonietta ter ondersteuning en instandhouding van het onder deze naam optredende muziekensemble, alsmede het bevorderen van de belangstelling voor de kamermuziek in het algemeen en die uitgevoerd door Amsterdam Sinfonietta in het bijzonder.

 • De Stichting Vrienden heeft ten doel het verlenen van financiële en morele hulp aan de Stichting Amsterdam Sinfonietta. De stichting richt zich voornamelijk op het beheer, behoud en de uitbreiding van particuliere donaties. Dit doet de stichting door middel van persoonlijk contact met de Vrienden van het orkest en de concertbezoekers en aan de hand van wervingsacties. Voor de aankomende jaren ligt de focus op het verwerven van meer grotere giften en eenmalige donaties, mede omdat uitbreiding van het aantal Vrienden met structurele kleinere bijdragen de afgelopen tijd niet gemakkelijk is gebleken. Het bestuur stelt jaarlijks in overleg een bedrag vast dat vanuit het eigen vermogen wordt uitgekeerd aan de Stichting Amsterdam Sinfonietta.

 • Voorzitter: Dhr. H.R. Langeveld
  Penningmeester: Dhr. J.A. Halverhout
  Secretaris: Mevr. M.L.W. Vehmeijer-Verloop

 • Ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.
 • Stichting Vrienden van Amsterdam Sinfonietta heeft geen directeur. De activiteiten worden rechtstreeks aangestuurd en uitgevoerd door het bestuur.

 • een andere of geen cao. Zie uitleg hieronder.
 • Stichting Vrienden van Amsterdam Sinfonietta heeft geen eigen personeel. Uitvoerende taken worden gedaan door vrijwilligers.