Stichting The Greenhouse

logo3
 • The Greenhouse

 • 858030822

 • Beleidsplan The Greenhouse 2018-2019
  Beleidsplan The Greenhouse 2018-2019
 • Beleidsplan The Greenhouse 2018-2019
  Beleidsplan The Greenhouse 2018-2019
 • Postbus 31, 9200 AA Drachten

 • 020-6060601

 • http://www.lostinthegreenhouse.com
 • info@orkater.nl

 • De stichting heeft ten doel het initiëren, mogelijk maken, bevorderen en in administratief technische zin begeleiden van eigentijds (muziek)theater en deze met name te produceren en presenteren in dan wel vanuit de provincie Fryslân en het verrichten van al hetgeen daarmee in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

 • zie pagina 1 beleidsplan

 • zie pagina 1 beleidsplan

 • ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.

 • n.v.t.

 • een andere of geen cao. Zie uitleg hieronder.

 • n.v.t.

Over

Deze site is gemaakt in opdracht van de Federatie van Werkgeversverenigingen in de Cultuur (FC). De FC is het overkoepelende platform waarin alle grote Nederlandse brancheorganisaties uit de culturele sector zijn verenigd.

Contact

Federatie Cultuur
Postbus 2579
1000 CN AMSTERDAM
anbi@federatiecultuur.nl
Federatie Cultuur