• Stichting Oorkaan
 • 810591534
 • jrkn 2012
  jrkn 2012OORK JR15
  OORK JR15
 • beleidsplan 2013-2016
  beleidsplan 2013-2016Jaarverslag_Oorkaan_2011_def
  Jaarverslag_Oorkaan_2011_defOorkaan_Jaarverslag_2012
  Oorkaan_Jaarverslag_2012Jaarverslag Oorkaan 2015
  Jaarverslag Oorkaan 2015
 • De Kempenaerstraat 11b, 1051 CJ Amsterdam

 • 020 6202828
 • http://www.oorkaan.nl
 • info@oorkaan.nl
 • De Stichting heeft ten doel:
  a. Het bij een jong publiek bevorderen van kennis van- en interesse in muziek, met name de westerse klassieke muziek en wereldmuziek;
  b. Het ontwikkelen van concerten voor een jong publiek;
  c. Het initiëren en stimuleren van artistieke ontwikkelingen en het (co)produceren van exemplarische voorstellingen;
  d. Het bevorderen van kunsteducatie en van de expertise en de professionalisering van musici en daarnaast die van theatermakers en programmeurs van podia;
  En voorts al hetgeen met een en ander rechtsreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

 • Missie en doel
  Oorkaan is de enige organisatie in Nederland die zich exclusief toelegt op het maken van muziekvoorstellingen voor kinderen. Wij zijn de ontwikkelaars van het genre jeugdmuziek en leveren daarmee een belangrijke bijdrage aan de pluriformiteit van de podiumkunsten.

  Kinderen komen nog steeds maar mondjesmaat in aanraking met levende muziek. Dat is jammer, want muziek is onmisbaar voor de gezonde ontwikkeling van jonge mensen: luisteren en musiceren zijn van grote invloed op hun cognitieve en emotionele ontwikkeling. Ze worden er slimmer en socialer van, en ontdekken hun eigen talenten.

  Het is dan ook onze missie en hoofddoel om kinderen op een even indringende als plezierige manier in contact brengen met live uitgevoerde kwaliteitsmuziek. Alle activiteiten van Oorkaan zijn daarop gericht en in die zin ondeelbaar: artistieke kwaliteit van de muziekvoorstellingen, verantwoorde educatie en professionele talentontwikkeling staan allemaal ten dienste van dat doel.

  Kinderen zijn van nature enthousiast voor muziek. Oorkaan biedt een kennismaking met kwaliteitsmuziek in allerlei soorten en genres, gepresenteerd in prikkelend speelse, theatrale vormen. Oorkaan maakt het kinderbrein een graadje extra gevoelig voor schoonheid, kwaliteit en verrassing. Om dat te kunnen doen is het enthousiasmeren van ouders en opvoeders, evenals van leerkrachten, directeuren en bestuurders van groot belang: zij zijn voor ons belangrijke intermediairs bij het bereiken van de kinderen. En we brengen musici, ensembles en orkesten samen met toegewijde regisseurs en andere (podium)kunstenaars om muziekvoorstellingen voor kinderen te bedenken en uitvoeren. Oorkaan brengt deze groepen bij elkaar, luistert goed naar wensen en behoeften, maakt muziekvoorstellingen, bevordert onderzoek, initieert experimenten en ontwikkelt lesmateriaal. Zo groeit onder kinderen en hun opvoeders het besef dat alle goede muziek de moeite van het beluisteren waard is. En onder musici en programmeurs de overtuiging dat kwaliteitsmuziek en kinderen elkaar niet in de weg staan.

  Voor musici, orkesten en ensembles is het maken van muziekvoorstellingen voor kinderen geen sinecure. Kinderen boeien met en winnen voor muziek is een kunst op zich. Oorkaan verstaat die kunst. Wij brengen makers en spelers samen, en bieden hen de gelegenheid het terrein van de jeugdmuziek te ontginnen. Oorkaan voorziet door zijn muzikaal diverse en kwalitatief hoogstaande aanbod in een grote vraag van zowel het vrije als het educatieve circuit.

  Kernactiviteiten
  Oorkaan maakt voorstellingen voor kinderen waarin muziek het uitgangspunt is en centraal staat; levende muziek in al zijn verscheidenheid: oud, klassiek, romantisch, hedendaags, jazz, wereldmuziek, instrumentaal en vocaal. Dat is onze kernactiviteit. En omdat beluisteren en beoefenen van muziek elkaar versterken, bieden wij daarbij een uitgebreid educatieprogramma aan.

  Artistieke visie en signatuur
  Muziek is een verhaal in klanken, meer of minder abstract. Oorkaan schept een combinatie van inhoud, context en omgeving die kinderen toegang geeft tot dat klinkende verhaal, zodat ze ervan kunnen genieten. Zo biedt Oorkaan binnen de muziek de mix van activiteiten die in andere disciplines het terrein is van het jeugdtheater en de jeugddans. Ook daar klinkt vaak muziek, maar bij Oorkaan dient de muziek niet het verhaal, zij ís het verhaal; onze visueel-theatrale aankleding van de muziek is een dankbaar middel om de betekenis ervan voor kinderen toegankelijk en begrijpelijk te maken.

  Kwaliteit is de moeder van de overtuigingskracht. Daarom werkt Oorkaan met (doorgewinterde en aanstormende) topmusici, met vooraanstaande ensembles, orkesten, regisseurs en andere (podium)kunstenaars, die in staat zijn de essentie van volwassen muziek voor kinderen invoelbaar en begrijpelijk te maken. Diversiteit is daarbij een belangrijk uitgangspunt. Voor onze voorstellingen brengen we steeds weer nieuwe musici en makers samen. Daarbij kunnen alle genres en soorten muziek de revue passeren, van stokoude tot fonkelnieuwe muziek, van jazz tot romantisch repertoire, van Nederlandse muziek tot muziek uit alle windstreken. Dat maakt elke muziekvoorstelling anders.

  Jeugdmuziek is een pril genre dat nog nauwelijks traditie kent. Musici en makers hebben daarom vaak nog niet de ervaring en expertise om dat muzikale verhaal aan kinderen over te brengen. Daarom bieden we (jonge) musici en makers de gelegenheid te experimenteren met jeugdmuziek in Werkplaats Oorproeven, die daarmee fungeert als kweekvijver voor de producties van Oorkaan en voor die van andere organisaties. Dankzij de werkplaats verbetert de artistieke kwaliteit van de producties voortdurend (zie ook paragraaf 6).

  In 2011 introduceerden we muziekgame Oorkania, een interactieve game voor kinderen vanaf 6 jaar waarin ze spelenderwijs kennismaken met allerlei soorten muziek en zelf kunnen componeren (www.oorkania.nl).

  Publiek en marketing
  Tot nu toe maakte Oorkaan zijn muziekvoorstellingen voor kinderen van circa 6 tot 10 jaar, in de toekomst gaan we ons ook richten op jongere kinderen (kleuters) en kinderen tot 12 jaar. Oorkaan is er bovendien voor de (groot)ouders, leerkrachten en verzorgers. Omdat volwassenen beslissen of kinderen naar onze voorstellingen komen, vormen zij voor ons een belangrijke doelgroep. Onze directe afnemers (klanten) zijn de podia en de kunsteducatieinstellingen, zij verzorgen de publiekswerving en de afzet van onze voorstellingen. Via hen ontvangen wij informatie over de aantallen bezoekers en deelnemers, en over de (steevast hoge) waardering voor onze activiteiten. Met de zalen hebben wij een gedeeld belang waar het gaat om de binding met bestaand publiek en het zoeken naar nieuw publiek.

  Voornemens
  Oorkaan handhaaft voor de periode 2013-2016 zijn sinds 2009 gevoerde marketing- en communicatiebeleid dat onverminderd gericht blijft op:
  • Meer voorstellingen verkopen. We streven naar een toename met 29% van het aantal voorstellingen in 2016 (t.o.v. 2011).
  • Vergroting van het publieksbereik. Het publiek groeide met 21% van 31.375 bezoekers in 2008 naar 38.008 in 2011. We streven ernaar in 2016 zo’n 63.840 bezoekers te verwelkomen.
  • Vergroting van de eigen achterban.
  • Vergroting van de naamsbekendheid.

  Financiering en bedrijfsvoering
  De groei in de afgelopen jaren van zowel aantallen activiteiten, afnemers als publiek ging gepaard met een stijging van de jaarlijkse omzet van 596.726 euro in 2008 naar bijna 1.000.000 euro in 2012 (prognose). Ons eigen verdienpercentage is op dit moment gemiddeld 42% (op basis van de cijfers van 2009 en 2010), een percentage dat door weinig culturele instellingen wordt gehaald.

  Doelen
  Oorkaan zal de komende jaren blijven groeien: meer voorstellingen, meer publiek, meer workshops, meer deelnemers. Om die groei te financieren zullen we naast de bestaande ook nieuwe bronnen aanboren. Onze doelen voor 2013-2016 zijn:
  • Meer rendement genereren uit onze activiteiten door strategische samenwerkingsverbanden en door het lang doorspelen van met name schoolvoorstellingen.
  • Verhogen van de eigen inkomsten tot 51% in 2016, uit huidige en nieuwe private bronnen.

  Cultural Governance
  Oorkaan volgt de regels van de code cultural governance en heeft daartoe een reglement opgesteld, waarin de taken en bevoegdheden van het bestuur, de taken en bevoegdheden van de directie, het model en boekjaar, en een rooster van aftreden van de bestuursleden zijn opgenomen.

 • Mr. C.J.E. Dijk – voorzitter
  Drs. F.X.M. Hilhorst – penningmeester
  Drs. M. Hansen – secretaris
  Drs. C.E. Nieuwenhuis – bestuurslid

 • Ontvangen alleen vacatiegeld.
 • I.v.m. de beperkte financiële middelen hebben de Nederlandse muziekensembles geen CAO. Voor de stafmedewerkers werken we met een loongebouw dat de schaalindeling van de CAO Theater waar mogelijk volgt: de directeur is ingeschaald in schaal IX.

 • een andere of geen cao. Zie uitleg hieronder.
 • Oorkaan hanteert geen CAO, maar volgt de CAO theater.