MAAS corporate Rotterdam
 • Stichting Maas theater en dans
 • 851988945
 • Jaarstukken Maas theater en dans 2016
  Jaarstukken Maas theater en dans 2016Jaarstukken Maas theater en dans 2015
  Jaarstukken Maas theater en dans 2015Jaarstukken Maas theater en dans 2017
  Jaarstukken Maas theater en dans 2017Jaarstukken Maas theater en dans 2018
  Jaarstukken Maas theater en dans 2018Jaarstukken Maas theater en dans 2019
  Jaarstukken Maas theater en dans 2019
 • Sint-Jobsweg 3
  3024 EH Rotterdam

 • 010-2002500
 • https://www.maastd.nl/
 • info@maastd.nl
 • Maas stelt zich het bevorderen van professioneel jeugd- en jongerentheater en jeugddans in de ruimste zin ten doel. Zij tracht dit te realiseren door het maken van theater– en dansvoorstellingen, zowel in Nederland als in het buitenland waarbij ook andere disciplines kunnen worden betrokken; Het spelen van theater- en dansvoorstellingen, zowel in Nederland als in het buitenland; Het ontwikkelen van een eigen identiteit, specifiek op het gebied van jeugdtheater en jeugddans; Het stimuleren van haar publiek in creatieve en emanciperende zin, onder andere door uitwisseling tussen makers en publiek; Het bevorderen van en ontwikkelen van theater– en danstalenten; Het maken van een podium voor jeugdtheater en jeugddans in Rotterdam.

 • Zie doelstelling.

 • Mw. E.L. Kuijper, voorzitter
  Dhr. B. van Dijk, secretaris
  Dhr. R. van Oort, penningmeester
  Dhr. R.J. Wiegman
  Mw. N.S. van Vessum
  Dhr. L.F.T. Wartna
  Mw. K. Belhaj

 • Ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.
 • Conform CAO Toneel en Dans.

 • CAO theater
 • Personeel volgt CAO Toneel en Dans.