Logo TGM kleiner
 • Steunstichting Toneelgroep Maastricht

 • 807497344

 • ANBI Steunstichting Toneelgroep Maastricht 2018

  ANBI Steunstichting Toneelgroep Maastricht 2018
 • Bestuursverslag 2018 getekend 28 maart 2019

  Bestuursverslag 2018 getekend 28 maart 2019
 • Postbus 3036 6202 NA Maastricht

 • 043-3503040

 • http://www.toneelgroepmaastricht.nl
 • post@toneelgroepmaastricht.nl

 • De stichting heeft ten doel: a. het werven van fondsen ten dienste van de Stichting Toneelgroep Maastricht, teneinde die stichting in de gelegenheid te stellen om voorstelling van Stichting Toneelgroep Maastricht te faciliteren en het verwerven en/of ter beschikking stellen en/of (ver)bouwen en/of inrichten van gebouwen of ruimten, die de Stichting Toneelgroep Maastricht ndogi heeft voor de verwezenlijking van haar doelen; b. het verrichten van alle verdere (rechts)handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

 • Zie doelstelling.

 • Het bestuur van Steunstichting Toneelgroep Maastricht bestaat uit: dhr. S.W.J. Mouwen (voorzitter), dhr. J.L.J.E. Koster (vice-voorzitter)

 • ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.

 • Het bestuur verricht haar werkzaamheden onbezoldigd.

 • Niet van toepassing

 • CAO theater

 • Steunstichting Toneelgroep Maastricht beschikt niet over eigen personeel.